PEROVIĆ

mentorji: izr. prof. Vasa Perović MA BiA, asist. Anja Vidic u.d.i.a; demonstr. Andraž Tufegdžić štud. arh.

KATASTROFA IN PRILOŽNOST

LJUBLJANA PRED IN PO POTRESU – OBMOČJE PRUL
Potres na Prulah! Koliko ljudi bo brez strehe nad glavo? Koliko bo smrtnih žrtev? Ali je potres lahko orodje za razvoj?
Študentski projekti skozi tri različne situacije ukrepanja v primeru potresa (predpotresna utrditev, začasna bivališča in prostorske vizije) odgovarjajo na vprašanje, kako lahko arhitektura predvidi rešitev nepredvidljivemu.

ANALIZE PRUL

DELA ŠTUDENTOV

2. – 5. LETNIK

I. PREDPOTRESNE UTRDITVE

Priložnost za arhitekturno in programsko nadgradnjo mestnega ter bivalnega prostora, preko utrditve potresno ogroženih objektov.

II. ZAČASNA BIVALIŠČA

Ukrepanje neposredno po potresu v smislu hitrih intervencij v obstoječe poškodovane strukture, začasne rabe prostorov za delo in bivanje, ki bi sčasoma lahko prevzeli stalno funkcijo.

III. PROSTORSKE VIZIJE

Študije za dolgoročni razvoj pred potresom in vizije novih prostorov po potresu, ki nastanejo s celotno ali delno porušitvijo stavb.
POTRESNI ŠČITI
Lovre Mohorič, Iza Oblak
SKUPNOST PO POTRESU
Klara Barbara Krajnc, Eva Mušič
PARK-ING
Žan Krivec
PRULE SO NAŠE
Andraž Tufegdžić
POD BALONOM
Dušan Ostojič, Jan Nebec
NEZASPANE PRULE
Lenart Megušar, Meta Marc
2 ZA 3
Oskar Divjak, Klemen Mraz
PRULSKA STREHA
Tilen Kos
POLNO – PRAZNO
Aleksandar Mišković
KULTURNA REHABILITACIJA
Tit Vrhunec, Dan Napast
PRULE 2050
Melani Peer
ZELENE PRULE
Hana Mihelčič, Eva Petruna
PRULE, URBANA VAS
Eva Lupše, Vanesa Maček
OB_ZIDJE
Zala Mrak, Isidora Stojkovska

TIPOLOGIJA ENODRUŽINSKE HIŠE

1. LETNIK

V okviru projektiranja je vsak študent razvil 3 različne tipe enodružinske hiše, ki skupaj z elementi krajinske ureditve (poti, ceste, parkirni prostori, različni tipi zelenja, manjši parki itd.) ustvarjajo naselje, z nizko gosto zazidavo na imaginarni lokaciji. Grajeni del naselja sestavljajo tri tipi zazidave: točkovna, linijska in mrežna. Vsak tip je raziskan skozi postavitev na parceli, odnos do objekta na sosednji parceli, različne uporabniške scenarije in dokončno artikuliran z vidika materialnosti; beton, opeka, les in kovina.

I. ATRIJSKA HIŠA

II. VRSTNA HIŠA

III. SAMOSTOJNA HIŠA