Wine experience

Rok Božić

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Ptuj se nahaja v zelo bogatem naravnem okolju, a je kljub bogati zgodovini zastal v času. Potencial mesta vidim predvsem v njegovem odnosu do naravne krajine ter grajene dediščine. Projekt »Wine experience« vsakemu obiskovalcu in ljubitelju vina omogoča, da naravne danosti Ptujske vinorodne pokrajine začuti skozi postopek pridelave vina. Poleg prostorov pridelave in predelave vina potrebujemo tudi prostor, v kateremu se človek potopi v bogato zgodovino mesta, v katerem je vinarstvo eno izmed najpomembnejših dejavnosti. Krožna pot, ki se začne s spoznavanjem zgodovine nas povabi k raziskovanju in k sodelovanju pri proizvodnji vinskih produktov. Projekt je tudi konceptualno je zasnovan kot krožna pot, ki se zaključi v hotelu. Ta v eno celoto poveže vinske programe muzeja, arhiva, vinograda in proizvodnega kompleksa. Zaradi zgodovinske pomembnosti Žitnice in bližine proizvodnega kompleksa na Panorami se program muzeja in arhiva občutljivo umesti v staro stavbo tako, da se popolnoma ohrani vizura in volumen stavbe. Nov hotel je razmeščen po plastnicah terena. Volumne se vkoplje zato, da se s posegom ne spreminja silhuete grajskega griča. Stavba hotela v neposredni bližini Žitnice nas vase povabi z dolgo klančino, ki nas počasi usmeri v globino zemlje. Poglede se odpira zgolj iz hotelskih sob. Stavba skuša biti čim bolj neopazna ter se z zasaditvijo zelenja skrije, ter tako ne kazi pogleda na Grad.

Umetniški center
Pia Mišič
Ko parkirišče postane dom
Neva Lorger