Veslaški center

Laura Lesar

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Nahajamo se ob Ptujskem jezeru, ki se s svojim protipoplavnim nasipom dviguje nad okolico. Severni breg se približuje mestu, južnega pa obdajajo polja. Gre za občutljivo nepozidano območje, ki pa s svojo naravo in potenciali za šport kliče k uporabi.  Pri zasnovi se opiramo na vernakularno arhitekturo in izhajamo iz pojavnosti koruznjaka. Logiko konstrukcije uporabimo za razvoj nove, vsebini primerne strukture. Nastaneta dve ožji polji za servisne prostore, v osrednji širši del pa se umešča program. Dobljena struktura je osnova za vse objekte okoli jezera, dodatno pa se prilagaja natančni umestitvi na nasip in na konkretni program. Tako se vsakič znova prilagodi terenu nasipa in se s tlemi stakne na subtilen način. Veslaški center je umeščen na severni breg pri pristanišču Ranca. Glavni del umestimo na nasip vzdolžno ob pot. Ta vsebuje različne programe, ki se odpirajo proti jezeru, spremljevalni objekt pa postavimo za nasip. Vanj se organizira shrambo za čolne, oba objekta pa se poveže s klančino. Tako s postavitvijo v prostor še poudarimo longitudinalnost in ‘neskončnost’ jezera, ki sta njegovi glavni zaznavni lastnosti.

Vrtna stanovanja
Ana Martinšek
Ornitološki center
Fia Lemajič