Program: Hiša za izolacijo v parku

Sandro Keleković

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Hišo za izolacijo petih prijateljev sem si zamislil kot pet individualnih, intimnih prostorov s prostorom za druženje kot veznim členom. Logika zasnove sledi logiki samostana, ki vsakemu posamezniku dodeli prostor miru, tišine in molitve. Lokacija v gozdu nakazuje na koncept arhitekturne zasnove. Tloris stavbe se izmika drevesom tako, da ne podrem nobenega drevesa. Nosilci kompozicije so stene, ob katerih se organizirajo bivalni prostori. Kjer hiša sovpada z drevesom nastane atrij, ki doda k kvaliteti bivanjskega okolja. Ker je stavba namenjena bivanju za čas enega leta, sem tloris zasnoval z individualnimi vhodi, da bi lahko stavbo kasneje uporabljali kot sobe za najem ali stanovanja.

Program: Hiša za izolacijo ob gozdnem robu
Vid Jesenko
Program: Hiša za izolacijo na polju
Nastja Keršič