Umetniški center

Pia Mišič

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Umetniški center je projekt, ki na enem mestu združuje kulturo mesta Ptuj in jo navezuje na reko Dravo. V njem bi se odvijale vse kulturne predstavitve, koncerti, predstave, razstave, nastopi, itd. Projekt se umesti v staro strukturo Koteksa, ki ga očistim tako, da ostane le lupina. Vanjo nato vstavim novo nosilno konstrukcijo, po kateri se vozijo dvižne ploščadi in prostoru omogočajo fleksibilnost. Ploščadi se dvigujejo glede na potrebe izvajanja predstav. Z njimi se lahko izoblikuje oder s stopnicami oz. tribunami, lahko pa se naredi popolnoma novo nadstropje. Fleksibilnost pa je predvidena tudi z zunanjo ureditvijo. Na eni strani so terase namenjene pogledu na reko, na drugi pa stopnice, ki lahko služijo kot tribune za zunanje produkcije. Na sredini je zid, ki razmeji obe strani in preprečuje poplavljanje mesta.

Nova veleblagovnica
Andraž Lorger
Wine experience
Rok Božić