Analiza: Demografija

Andreja Širca, Ivan Levak, Nina Mattich

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Pri oblikovanju strategije smo analizirali mesto Ptuj skozi socialno prizmo. Ob tem smo obravnavali vse generacije od najmlajše do najstarejše, in skušali razumeti, kaj so njihove potrebe in kako teče njihovo življenje v mestu. Čeprav se Ptuj na prvi pogled zdi kot za življenje idilično mesto, je kot po celotni Sloveniji velika težava vse hitrejše staranje prebivalstva. Zanimivo je, da se na Ptuju to dogaja hitreje od državnega povprečja. Zato smo veliko pozornosti posvetili starejšim občanom, ki predstavljajo vse širšo demografsko skupino mesta.  Nič manj predano smo se osredotočili tudi na mlajše prebivalstvo, predvsem otroke in mlade družine, s ciljem, da ustvarimo pogoje, ki bi spodbujali priseljevanje novih meščanov in zadrževanje domačinov.

Kar se tiče otrok, se problem kaže v neenakomerni razporeditvi obstoječih vrtcev, ki je nesmiselna glede na relativno majhno velikost mesta. Zaznali smo območje, na katerem so v neposredni bližini postavljene kar štiri enote vrtca, ki delujejo ločeno, hkrati pa so nekatere locirane v stavbah, ki prvotno niso bile namenjeni vrtcu. Ideja je, da z gradnjo novega vrtca povežemo otroke različnih skupin, ustvarimo novo prijetno okolje za igro in z izbiro lokacije v neposredni bližini starega mesta napajamo center z otroškim smehom.

Pri mladih družinah je ključno reševanje stanovanjske problematike. Trenutna situacija je takšna, da stanovanj primanjkuje. Tista, ki so na voljo, so predvsem stara stanovanja slabe kvalitete v centru mesta, ki potrebujejo prenovo po sodobnih bivanjskih standardih. Stanovanjsko potrebo mladih smo v tem primeru povezali s potrebo starejših, predvsem s potrebo po varovanih stanovanjih. Ptuj je eno izmed redkih mest, ki trenutno nima lastnih oskrbovanih stanovanj. Ideja je, da z gradnjo novega stanovanjskega naselja rešimo te potrebe in povežemo prebivalce različnih generacij, obenem pa jih postavimo na sam rob mestnega središča z željo, da bi njihova dejavnost napajala staro mestno jedro.

Zadnji del naše strategije se nanaša na tiste, ki najbolj potrebujejo našo pomoč, to pa so uporabniki doma za upokojence. Ptuj potrebuje dodatne prostore v domu, saj čakalne vrste na mesto sili ljudi, da se izselijo. Gradnja novega doma je načrtovana na robu mesta, kar se nam zdi neprimerno. Zato naša rešitev umešča dom na sam rob starega mesta, kar omogoča uporabnikom, da se z zgolj nekaj koraki spustijo v stari center Ptuja. Umestimo jih v bližino narave, tržnice, cerkve ter ostalih programov, ki jih upokojenci najpogosteje obiskujejo.

Nenazadnje naše tri intervencije tvorijo močan trikotnik programov, ki obkroža staro mesto Ptuj, mu nudi nove uporabnike in spodbuja druženje različnih generacij.

Analiza: Zgrešeni stiki
Isidora Marinković, Josipa Regović
Analiza: Samooskrba
Andraž Lorger, Matevž Rožman, Rok Božić, Rok Kuzman