Naselje Opekarna

Isidora Marinković

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Zapuščena industrijska območja so pogosto prostori navdiha za kreativce, delujejo kot nepopisan list, ki se ga skozi revitalizacijo lahko napolni z novo vsebino. Na obrobju Ptuja se nahaja opekarna, ki ni zgolj tak nepopisan list, ampak eden izmed artefaktov bogate zgodovine produktivnosti na Ptuju. Prav zgodovina opekarstva na tem območju sega vse do obodbja Rimljanov. Veliko stavb kompleksa je danes porušenih, kar kliče po prenovi in dograditvi starih objektov. Projekt se usmerja v vzpostavljanje novega centra izven centra, osredotočenega predvsem na ekonomsko revitalizacijo v obliki start-up huba za mlade podjetnike, in izgradnjo soseske za mlade in družine. Spomin na staro opekarno se ohranja z opečnato gradnjo nove soseske, in z vmeščanjem podjetniškega inkubatorja v najstarejšo obstoječo stavbo opekarne. Ustvarjanje prostora za mlade podjetnike sem vabi novo prebivalstvo, obenem pa omogoča diverzifikacijo gospodarskih dejavnosti na Ptuju.

Glasbena šola
Ana Marinko