Prostor: Potok

Nastja Keršič

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Intervencija je umeščena v gozdnato pokrajino naselja Bukovec. Definira prostor nad Morskim potokom, ki s svojo strugo ločuje območje dveh občin, občine Slovenska Bistrica in občine Rače – Fram. Krožnici, elementa konstrukcije, prevzameta obliko drevesnih debel. Obliko lahko prepoznamo tudi v upognjenih vejah, koreninah ob strugi ali v obliki dveh združenih polkrožnih meandrih, ki jih vodni tok izoblikuje v površju ob potoku. Zgornja krožnica je s konopljino vrvjo vpeta v prostor na štirih točkah. Ravnotežje je vzpostavljeno z različnimi dolžinami in višinami vrvi usmerjenimi do štirih drevesnih debel ob strugi rastočih dreves. Uporabljen je princip kavbojskega vozla. V razpolovljeni dolžini vrvi nastane točka, iz katere se okoli debla ovije dvojni sloj vrvi, v obliki žarka razprši in pritrdi na dve ravnotežni točki krožnice. Enak način vozlanja je uporabljen pri obešanju spodnje krožnice, ki visi nad zgornjo. Pri tem stiku je vpeljan dodaten vozel, ki na zgornji ravnini onemogoča premik, na spodnji pa omogoča lebdenje krožnice, ki je ujeta med vrvi. Enakomerno razporejene vertikalne napeljave gostijo prostor in definirajo dolžino. V najnižjem sloju prevzame vrv prosto obliko in vzpostavi stik z naravo. Odsev v gladini nam daje občutek neskončnosti objekta. Potok postane nova sprehajalna pot. Človek vstopi v prostor tako, da se skloni in obide konstrukcijo na njeni najnižji točki. Stopala ostajajo v vodi, kar postane del doživetja. Skozi navpične linije so pogledi na okoliški gozd drugačni, narava se ujame mednje. Pogled ujame debla dreves in se usmeri proti nebu, kjer se vrvi izgubijo med krošnjami.

Prostor: Jama
Kevin Jelenc
Prostor: Gozd
Vid Jesenko