Obrtni center Koteks

Pija Markelj

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Za Ptuj je izjemnega pomena prepoznavanje in ohranjanje njegove pestre kulturne dediščine, ki lahko postane gonilo razvoja mesta v prihodnosti. Na lokaciji stare usnjarne Koteks, kulturno spomeniškega objekta, ki je od svoje izgradnje zasedal pomembno pozicijo v mestu, se predvidi raziskovalno–izobraževalni center za materiale in kulturno dediščino. Zaradi osveščanja o dediščini je takšen objekt potrebno odpreti javnosti.  To storimo tako, da se čezenj spelje pot, ki nadomesti dolgo ozko javno ulico ob objektu in tako povabi ljudi k sprehodu skozi prostore centra. Da bi zadostili potrebam prostorov, nujnih za delovanje centra, je potrebno stavbe na lokaciji popolnoma izprazniti, nato pa zaradi nestabilnosti starih sten vanje vstaviti konstrukcijo, ki objekt poveže v eno konstrukcijsko celoto. Ta ustvari pot, ki hkrati deli notranji volumen na različne prostore: delavniške, učne, razstavne in tudi manjši avditorij. Tu se odvijajo razstave in delavnice z materiali Save , ki so Ptuju blizu in predstavljajo potencial za nadaljno ureditev mesta. To so opeka, kamen in les. Med dvema starima se pojavi nov objekt, ki je zgolj nadaljevanje konstrukcije, vstavljene v stari del. Skozi sredinski del pot na eni strani objekta tudi izstopi, kjer skozi zunanjo ureditev pripelje obiskovalce k reki.

Agrarni center
Sara Martinšek
Vrtna stanovanja
Ana Martinšek