Stanovanjsko naselje

Ivan Levak

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Projekt je zasnovan kot stanovanjsko naselje, ki obravnava problematiko nezadostne količine varovanih stanovanj in stanovanj za mlade družine na Ptuju. Obenem gre tudi za razmislek kako izkoristiti izjemno veliko lokacijo ob Potrčevi cesti, na samem robu mestnega jedra. Objekt je oblikovan kot vijugasta pot, ki sledi geometriji lokacije in obkroža ostanke nekdanjega Minoritskega samostana. Razdeljen je v ozke lamele različnih višin, ki lokacijo ločujejo na notranji – varni, in zunanji – mestni del. Prekinitve na določenih mestih omogočajo maksimalno povezanost z okolico. Konstrukcijski sistem temelji na dveh nosilnih pasovih armiranobetonskega skeleta, ki tvorita pas komunikacij in pas zelenih teras, med katera so vstavljena stanovanja. Pasova pozimi delujeta kot topla greda, poleti pa omogočata naravno prezračevanje stanovanj. Stanovanja so popolnoma prilagodljiva, vsaka soba lahko dobi svoj košček terase, lahko pa se vse poveže v en sam prostor. Celoten objekt obkroža klančina, ki omogoča dostop do stanovanj s kolesom. Komunikacije in skupni prostori stanovalcev se pojavljajo na prekinitvah med lamelami, zasnovani pa so tako, da spodbujajo druženje stanovalcev.

Vrtec med zidovi
Andreja Širca
Dom starejših občanov
Nina Mattich