Vrtec med zidovi

Andreja Širca

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Enote vrtca mestu Ptuj predstavljajo precejšen izziv, saj so po mestu postavljene neenakomerno, imajo pa tudi kar nekaj problemov s prostori, v katerih se nahajajo. Projekt predstavlja smiselno rešitev v obliki povezave nove centralne kuhinje in uprave na Raičevi ulici in enote Marjetica v bolj kompleksen vrtec. Z novimi igralnicami se nadomesti sedanje, ki niso v najboljšem stanju. Z njimi se zagotovi tudi dovolj prostora za otroke, ki bi sem prišli iz novih stanovanj, zgrajenih ob revitalizaciji Ptuja. Novi vrtec je zastavljen s kritičnim pogledom na obstoječe standarde in se od njih na določenih točkah odmika ter s tem ustvari prostor, v katerem otroci niso ujeti v rigiden sistem igralnic in hodnikov. Vrtec je zasnovan kot razgiban objekt v merilu otroka. Razdrobljenost in individualnost lokacije narekujeta njegovo obliko. Ključen element so opečni zidovi, med katerimi se prepletajo igralnice in atriji, ki skupaj ustvarjajo razgiban, prehoden prostor. V zidovih so skriti vsi servisi, ki jih vrtec potrebuje. Prostor pokrivajo lahke strehe, ki s svojim zamikanjem omogočajo dinamično naravno osvetlitev tekom celega dne. Povezava z naravo, pripeljano v notranjost z atriji, ustvarja dinamičen prostor, ki omogoča tako zaprte, introvertirane kotičke, kot tudi velike, odprte prostore namenjene druženju in igri.

Samooskrbni center
Matevž Rožman
Stanovanjsko naselje
Ivan Levak