Ko parkirišče postane dom

Neva Lorger

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Lega in pestra zgodovinska preteklost mestu Ptuj nudita potencial za razvoj različnih panog. Opredelimo ga kot gospodarsko, kulturno in upravno središče Spodnje Podravske regije, odkrite plasti njegove zgodovinske preteklosti pa nudijo potencial za razvoj turizma. Ti vidiki so vzrok za izrazite dnevne migracije v mestno središče, ki skuša zadostiti potrebam uporabnikov. Zasnova projekta na območju obstoječega parkirišča sledi ideji očiščenja mesta razpršenih parkirnih prostorov. Glavna avtobusna postaja se prenovi in postane del novega objekta. Kraki parkirne hiše tvorijo razgiban prostor, atriji, ki nastajajo med njimi pa omogočajo dostop svetlobe v notranjost. Obstoječe infrastrukturno vozlišče se revitalizira v garažno hišo in hostel, ter tako postane vstopna točka dnevnih in večdnevnih obiskovalcev Ptuja. Ideja nove garažne hiše je postopna preobrazba infrastrukturnega objekta v bivalnega. Hiša naziva in sledi družbenim spremembam in spremembam uporabe transportnih sredstev. Z manjšanjem uporabe osebnega avtomobila v prihodnjih letih ta ne postane zapuščena, ampak se postopoma transformira. Materija lesenih plošč, ki se nalagajo na betonski skelet se odvzema. Tako nastanejo svetlobniki, odvečen material pa se porabi za tvorbo stanovanjskih enot. Na novo umeščena korita z zelenjem prebivalcem omogočajo več zasebnosti. V osrednjem delu stavbe se parkirišče ohrani, da zadosti potrebam uporabnikov, dopolni pa se s kolesarnicami in drugim potrebnim programom. Hiša tako postane dom, od zunaj obdan z zelenico ter pestrim in razgibanim mestnim parterjem, ki na novo opredeli obrobje mestnega središča.

Wine experience
Rok Božić
Garažna hiša
Luljeta Zogaj