Glasbena šola

Ana Marinko

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj je bila ustanovljena pred 142 leti. Že vse od začetka se nahaja v isti stavbi na stičišču Dravske in Cankarjeve ulice. Zaradi naraščajočega števila učencev in želji po dodatnih programih potrebujejo nove, sodobnejše dodatne prostor. Da se šola nebi še naprej drobila na več lokacij, bi jim nov prostor zagotovili na trenutni lokaciji kot prizidek stari stavbi. Šola bi pridobila nove, fleksibilne prostore, ki bi se prilagajali uporabniku in zahtevam inštrumentov z višino stropa in zvočno absorptivnostjo sten. Med novimi in starimi učilnicami dobi šola nov avditorij, ki deluje kot povezovalni element, okoli katerega se vije spiralna pot, ki povezuje obstoječo šolo in prizidek. Fasada odseva notranjost, hkrati pa je gibka, saj z razredčinami in zgoščinami spreminja izgled ter stopnjo zasebnosti učilnic glede na željo oziroma pripravljenost uporabnika. S tem se glasbena šola in dogajanje v njej približa mestu, obenem pa učiteljem ter učencem dopušča možnost zasebnosti.

Med vinom in arheologijo
Rok Kuzman
Naselje Opekarna
Isidora Marinković