Med vinom in arheologijo

Rok Kuzman

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Projekt zaščite in prezentacije arheoloških izkopanin sredi vinogradov, vključno s pridelavo vina, je poskus uresničitve ogromnega potenciala mesta Ptuj, ki se skriva v samooskrbi in izobraževanju o preteklosti in situ. Grič Panorama je izjemna lokacija, kjer je ob ustrezni ureditvi prostora možno oboje. V bližnji preteklosti je bil na griču sadovnjak, vendar so korenine drevja začele načenjati ostaline rimskih vil in svetišča. Za sožitje z arheološkimi ostanki preteklosti in mislijo na samooskrbnost je bilo potrebno poiskati drugačno intervencijo v prostor. Glede na to, da je Štajerska vinorodno področje, se kot odgovor ponujajo nasadi vinskih trt. Trta je prava izbira, ker minimalno poseže v tla in tako ne uničuje izkopanin. Takšna pa je tudi arhitektura, saj se tal dotakne zgolj minimalno. Celoten objekt je zasnovan v osi, iz katere se na ključnih mestih prostor odpira proti okoliški krajini. Ob osi so izmenično postavljeni ozki muzejski volumni s pogledom na izkopanine, ki uokvirijo pogled na Dravo; in volumni za pridelavo vina s pogledom na Slovenske gorice. Ključni moment oz. višek doživetja se zgodi na koncu poti, ko mimo predavalnic s pogledom na izkopanine antičnega svetišča prispemo na razgledno ploščad, kjer se nam odpre pogled na celotno Podravje. Z intervencijo tako zasnujem prostor, kjer se obiskovalec izobražuje o pestri preteklosti mesta Ptuj in o pridelavi vina, ki jo smatram kot ključno za prihodnost mesta.

Novi most
Ksenja Žižić
Glasbena šola
Ana Marinko