Garažna hiša

Luljeta Zogaj

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Občina se je v zadnjih letih usmerila v reševanje problematike avtomobilov na Ptuju, saj je danes najstarejše mesto na Slovenskem zaradi motornega prometa peš skoraj neprehodno. Pojavila se je potreba po garažni hiši, ki bi rešila problem parkiranja in center razbremenila avtomobilov, ter omogočila vzpostavitev peš con v mestnem jedru. Območje za Minoritskim samostanom je ena od potencialnih lokacij, kjer bi se lahko postavila parkirna hiša. Nahaja se ob vhodu v mesto. Tukaj potekata zelo prometna cesta in železnica. Lokacija je zelo občutljiva, saj je tu še vedno ohranjena linija nekdanjega obzidja, ob njem pa je moć zaznati nekdanji obrambni jarek. Pomembno je, da s posegom ne uničimo pogleda na veduto srednjeveškega mesta ter vsebinsko kakovostno preoblikujemo parter in poudarimo srednjeveški rob. Da ohranimo pogled na samostan in celotno mesto tradicionalnih rdečih streh, je smiselno zasnovati vkopano garažno hišo. Poleg vseh omenjenih kontekstualnih parametrov je pomembno upoštevati, da bo uporaba motornih vozil z leti upadla, utaliratni objekt garažne hiše pa bo moral služiti novemu namenu. Z upoštevanjem konteksta in z mislijo na prihodnost sem zasnovala dvojno vijačnico, ki povezuje več nivojev mesta. Vijačnici, ki se členita okoli atrija, predstavljata poti avtomobila in človeka in se odpirata na različne programe. Parkirna mesta, ki danes služijo vozilom, se bodo z leti osmislila z novimi dejavnostmi. Danes utilitaren objekt garažne hiše bo z leti postal zelena oaza pred samostanom – zbirališče ljudi, ki bo nudilo različne priložnosti in nove prostore v mestu. 

Ko parkirišče postane dom
Neva Lorger
Novi most
Ksenja Žižić