Agrarni center

Sara Martinšek

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Agrarni center Ptuj je eden izmed centrov, s pomočjo katerih bi ponovno oživeli staro mestno jedro Ptuja. Sestavljata ga izobraževalni in raziskovalni del, njegov glaven doprinos pa je preplet med ljudmi, ki bi se tu srečevali. Ker je za razvoj ključno sodelovanje, je zasnova takšna, da omogoča čim več srečanj med raziskovalci, pridelovalci in naključnimi obiskovalci. Zasnova objekta izhaja iz zelene strehe, ki se nahaja na nivoju sosednje ceste in železnice, pod njo pa se umešča program. Če bi objekt pogledali z gradu, bi videli zgolj zeleno površino z izstopajočimi rastlinjaki. Stavbe zaznamuje odnos do narave ter način, na katerega se posamezen program odzove nanjo. V laboratorije narava ne more vstopiti, a jih obdaja. Uporabijo jo posredno – za hlajenje. Rastlinjaki omogočajo vstop narave v sam objekt tako z rastlinjem kot z uporabo deževnice in sončne svetlobe. Pisarne se zgodijo vmes in naravo izkoriščajo za prezračevanje ter poglede, zato se vedno nahajajo med dvema atrijema. Gradnja na južnem bregu je problematična, saj ravno njegova nepozidanost nudi prostor značilni Ptujski veduti in iztek gosto pozidanega severnega brega. Ob zavedanju, da gradnje ni mogoče zaustaviti, objekt kaže, da se lahko gradi tudi tako, da ta breg še naprej deluje kot protiutež zazidavi starega mesta.

Arheološki muzej
Žan Majetič
Obrtni center Koteks
Avtor projekta