Analiza: Drava

Ana Marinko, Fia Lemajič, Ksenja Žižić, Laura Lesar, Pia Mišič

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Naša skupina se je ukvarjala z reko Dravo, njeno okoliško ureditvijo in odnosom prebivalcev ter obiskovalcev do reke ter obrečnega prostora. Ugotavljamo, da Drava trenutno ni prisotna v življenjih Ptujčanov in tako ni del mestnega življenja, zato smo skozi analizo oblikovale strategijo in intervencije, ki bi jo mestu ponovno približale in ustvarile kvaliteten prostor, ki živi z reko. Največje prostorske ovire predstavljajo zid vzdolž struge in protipoplavni nasip, ki ovirata vizualni in fizični stik z vodo. Tu so še slabo stanje objektov ob vodi in površin pred njimi, neadekvatni vhodi v mesto čez mostove ter prazne površine brez programa na drugem bregu. Kljub temu ima območje potencial v povezavi z že obstoječimi programi kot so knjižnica, glasbena šola, Miheličeva galerija pa tudi športnimi in rekreativnimi dejavnostmi kot so veslanje, kolesarjenje, opazovanje ptic itd.

Zasnovale smo strategijo, ki tematiko obravnava na treh nivojih: OB, ČEZ in NA reki Dravi ter Ptujskem jezeru. Ti kriteriji celostno obravnavajo problematiko stika z reko in jezerom, intervencije naših nadaljnjih nalog pa skozi te tri pojme bogatijo različne nivoje in predele vodne in obvodne površine. Tako približamo reko Dravo ljudem in ustvarimo prostore za druženje, ustvarjanje in gibanje.

Analiza: Gibko – trdno
Ana Martinšek, Pija Markelj. Sara Martinšek, Žan Majetič
Analiza: Zgrešeni stiki
Isidora Marinković, Josipa Regović