Ornitološki center

Fia Lemajič

mentor:  prof. mag. Tomaž Krušec
asistent: asist. Miha Munda
demonstratorja: Lenart Piano in Marko Primažič

Nahajamo se ob Ptujskem jezeru, ki se s svojim protipoplavnim nasipom dviguje nad okolico. Severni breg se približuje mestu, južnega pa obdajajo polja. Gre za občutljivo nepozidano območje, ki pa s svojo naravo in potenciali za šport kliče k uporabi.  Pri zasnovi se opiramo na vernakularno arhitekturo in izhajamo iz pojavnosti koruznjaka. Logiko konstrukcije uporabimo za razvoj nove, vsebini primerne strukture. Nastaneta dve ožji polji za servisne prostore, v osrednji širši del pa se umešča program. Dobljena struktura je osnova za vse objekte okoli jezera, dodatno pa se prilagaja natančni umestitvi na nasip in na konkretni program. Tako se vsakič znova prilagodi terenu nasipa in se s tlemi stakne na subtilen način. Ptujsko jezero je največje jezero v Sloveniji, na njem pa so izdelani štirje umetni otočki za gnezdenje ptic. Odsek ob južnem delu brega je naravovarstveno območje, zato je prostor danes nepozidan. Ornitološki center bi s svojo umestitvijo omogočil usmerjen pogled na otočke s pticami, informativno razstavo o jezeru in krajini ter izobraževalni program, ki bi znanje o pticah in varstvu naravnega okolja Ptujskega jezera širil med različne generacije. Primarna usmeritev pogledov iz ornitološkega centra je na jezero, saj glavni objekt v celoti omogoča nemoten pogled na zunanjost. Počitniške hišice so namenjene bivanju v naravnem okolju, opazovanju ptic in narave ter gledanju zvezd. Umeščene so na obe strani poti na nasipu. Njihova orientacija omogoča pogled tako na jezero kot na polja in okoliško naravo. Hiške so zasnovane minimalno, sistem zlaganja prostorov v strukturo konstrukcije pa omogoča različne tlorisne zasnove in možnosti odpiranja pogledov.

Veslaški center
Laura Lesar
Novo življenje obrti
Josipa Regović