ZELENA OBZORJA

Jože Kouter, Ana Marija Snoj

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Naloga, ki jo izpolnjuje projekt, je bila zasnovati stanovanjsko zadrugo in najemniška občinska stanovanja. Arhitekturna zasnova sledi urbanistični: stanovanjski kompleks sestavljata gruči s po dvema nizkima blokoma in stolpičem, ki se tipološko opirata na obstoječe stanovanjske stavbe v bližini. Nizka bloka in stolpič sta povezana s tako imenovanimi ganki, zunanjimi odprtimi hodniki, ki se navezujejo na arhitekturno zapuščino nekdanjih zasavskih rudarskih kolonij.
Pri občinskih stanovanj je gank namenjen prehajanju, pri zadružnih pa se razširi v skupen zunanji prostor, namenjen srečevanju in druženju sosedov. Stanovanjska zadruga ima še več skupnih prostorov: kuhinjo, pralnico, igralnico in poseben družabni prostor.

V nizkih blokih so enosobna in dvosobna prilagodljiva stanovanja. Ta se lahko s preprostim posegom, ki ga omogoča zložljiva stena, prilagodijo različnim potrebam stanovalcev. Nasprotno so v stolpiču garsonjere, dvosobna in štirisobna stanovanja, od katerih so nekatera prilagojena gibalno oviranim in starejšim osebam. Vsa stanovanja so opremljena z linijskimi balkoni. Za njihove ograje je predvidena vertikalna ozelenitev. Namen zelene vertikalne stene je izboljšati kakovost bivanja v novem naselju, saj zelenje poleti omogoča naravno senčenje in nižjo notranjo temperaturo v stanovanjih, vse leto pa vpliva na kakovost zraka in zmanjšuje učinek hrupa iz okolice. Hrastniški rudarji so nekoč odkopavali obzorja, nadstropja pod zemljo, iz nadstropij sodobnega naselja pa se bo pogled odpiral v zelena obzorja.

situacija
tloris pritličja
tlorisi ostalih nadstropij
tipi stanovanj
tlorisi občinskih stanovanj