ZGUBANKA

Prenova nekdanjega rudniškega objekta v športni center in oblikovanje muzejske rudniške poti v nadzemlju in podzemlju

Lea Elena Vidmar

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Naloga obsega prenovo nekdanjega vhodnega objekta Rudnika Trbovlje Hrastnik in pripadajočih podzemnih rovov v središču mesta Hrastnik. Stavba je bila zgrajena v 90. letih in ni posebej arhitekturno zanimiva, a je pomembna za prikaz vsakodnevne rutine in dela rudarjev. V rudarjevem vsakdanu je predstavljala točko prihoda na delo in odhoda v rudnik. Tu je bila garderoba, umivalnica (vašhava), menza in v nadstropju pisarne. Trenutno stavba stagnira in deloma tudi propada, saj jo je vsled deljenega lastništva zelo težavno celovito obnoviti. Zato je predlagan sledeči pristop k njeni delni oz. postopni prenovi. V prvi fazi bi občina finančno investirala v obnovo manjšega odkupljenega severnega dela stavbe, kjer bi uredila vertikalni prehod, višinsko povezavo in del muzejske poti čez stavbo. Lastniki bi nato uvideli prednosti oživitve stavbe in bi v naslednji fazi brezplačno odstopili uporabo levega stavbnega pasu občini. Ta bi vanj lahko umestila športni center. Lastniki, ki so tudi obrtniki, bi lahko v svojem delu uredili prostore za prikazovanje obrtnih izdelkov. Novi športni center bi obsegal notranje plezališče v nekdanji rudniški garderobi, t.i.”vašhavi”, ki je visoka, športno trgovino v pritličju in fitnes v nadstropju.

Arhitekturne intervencije, ki se pojavijo v obstoječih prostorih, so zamišljene kot “prostorske gube”. Različni prostori in ambienti so povezani z enotno talno površino. Kjer program potrebuje zavetje in intimo, se talna ploskev “pregane” v gubo. Oblika, velikost in materialnost “gube” se odzove na prostor in potrebe programa. “Gube” so vstavljeni konstrukti, ki se spoštljivo odmaknejo od obstoječe konstrukcije. Nanjo se nasloni le na določenih podpornih mestih. V navezavi s športnim centrom se v podzemlju rudniških rovov uredi kolesarka pot med Trbovljami in Hrastnikom. Na odseku, ki vodi do Jaška 2, je urejen podzemni muzejski prikaz dela rudarjev. Podzemna intervencije prav tako gradi na vstavljanju “prostorskih gub” in se tako smiselno poveže s prenovo stavbe RTH in enotno zaključi zamišljene posege.