RDEČA NIT ZGODOVINE

Prenova strojnice, kompresorske postaje ter stare in nove transformatorske postaje

Tanja Pfajfar

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Projekt obsega prenovo štirih, nekdanjih servisnih rudniških objektov v samem osrčju obravnavanega območja Hrastnika. Prenova temelji na ohranjanju osnovnih stavbnih volumnov z njihovimi karakteristikami in dodajanju novih programov kot so muzej rudarstva, lutkarstva in obrti v strojnici ter obeh trafo postajah in restavracijo Kompresija okusov v objektu kompresorske postaje. Prvi obravnavani objekt, kompresorska postaja je dolga in razmeroma ozka hala zgrajena leta 1916, v kateri se je nekoč nahajalo 12 kompresorjev. Programsko se vanjo umešča restavracija vrhunske lokalne kulinarike »Kompresija okusov«. Prenova stavbe temelji na poudarjanju njene vzdolžnosti in ohranjanju ritma nekdanjih kompresorjev, od katerih so danes prisotni še trije. Obstoječi stavbi je kot podaljšek dodan še nov servisni volumen, v katerem je del kuhinje in ostali pripadajoči prostori.

Drugi del projekta obsega ureditev muzeja v objektih najstarejše strojnice (1874) in obeh trafo postaj. Objekti so vsebinsko izredno raznoliki, volumensko razčlenjeni in iz različnih časovnih obdobij. Zato je glavna ideja novega posega njihova povezava v prepoznavno prostorsko in pomensko celoto. Le-ta je zamišljena kot zunanja muzejska pot t.i. »rdeča nit zgodovine«, ki steče med objekti in ožinami med njimi ter objekte poveže v celoto. Hkrati služi kot zunanji muzej, ki je dostopen vsakomur, saj z velikimi okni, ki so predelana v kukala, omogoča poglede v notranjosti objektov in njihovih razstavnih eksponatov. »Rdeča nit zgodovine« je nosilec glavnih informacij o zgodovini območja. Na zgodovino območja se projekt ozira tudi z uporabo za rudarstvo značilnih materialov kot so les, kovina in beton. Novi zunanji posegi so tako izvedeni v posebnem betonu iz elektrofiltrskega pepela, ki nastaja ob kurjenju premoga, kukala muzejske poti so oblečena v pločevino, ki je uporabljena na starem stolpu jaška 1, notranji volumni pa so leseni.