STANO-PANJ-E

Neva Mandić

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Paviljon ” Stano-panj-e” se nahaja na strehi stolpnice na Štefanovi ulici. Namenjen je bivanju študentke biologije, ki se želi ukvarjati z urbanim čebelarstvom. Poleg stanovanja je na strehi urejen tudi zunanji prostor za vse prebivalce bloka, ki v stanovanjih nimajo lastnih balkonov. V skupni strukturi se tako prepletajo življenja čebel, ljudi in rastlin. Vertikalna struktura izvira iz ideje vertikalnega čebelnjaka, do katerega lahko dostopamo tako s strehe kot iz paviljona. V zasnovi paviljona se struktura ponovi trikrat in služi kot nosilna konstrukcija ter del notranje opreme.

referenca
razvoj projekta
programska shema
koncept

Zaradi varnosti obiskovalcev strehe pred čebeljimi piki in zagotavljanja čim boljših bivalnih pogojev za čebele so čebelnjaki umaknjeni na vrh jugovzhodne strukture. V strukture so sicer umeščene stopnice, kuhinja ter pohištvo, kar omogoči odprt in fleksibilen prostor.
Paviljon je umeščen nad komunikacijsko jedro stolpnice, iz katerega se dostopa na streho. Tako se zagotovi čim večja površina parka in hkrati zasebnost prebivalki paviljona. Konstrukcija paviljona je skeletna, narejena iz lesa. Fasada je iz reciklirane valovite pločevine, valovitega polikarbonata ter stekla.