ZIMZELENE HIŠE

Vesna Ploštajner Mužar, Patricija Pirc

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Družinske hiše dopolnjujejo novo stanovanjsko zazidavo, ki jo sestavljajo gruče manjših blokov in stolpičev. Umaknjene so na vzhodni del platoja, ki se rahlo dviguje in je obkrožen z gozdom. Podobno kot stanovanjske gruče so tudi hiše višinsko odmaknjene od prometa: parkirišča se nahajajo na nižjem nivoju, medtem ko je 12 hiš razporejenih v dveh dvigajočih se nivojih nad njim. Na spodnjem so pritlične in na zgornjem nadstropne.
Vodilni motiv prostorske zasnove je prelivanje zelenja iz zunanjosti v notranjost. Zelenje v pasu med vrstami hiš se med hiše prelije s pomočjo rastlinjakov. Ti ločujejo in hkrati povezujejo hiše , ki so v osnovi oblikovane kot dvojčki. Rastlinjaki omogočajo, da je naselje tekom celega leta zeleno in da so stanovalci nenehoma v stiku z naravo.

Rastlinjak je nenavaden skupni prostor, prostor sosedskega dogovora. Njegova konstrukcija omogoča pestro prostorsko uporabo: umestitev stopnic ter podestov ki povečujejo bivalni prostor. Rastlinjak tako lahko postane hkrati tudi igralnica, delovni prostor, sprostitveni kotiček itd.. Zasebnost sosedskih hiš se ‘regulira’ s pomočjo sten in pregrad iz različnih materialov.