ZELENE TERASE NAD HRASTNIKOM

Stanovanja na območju Resnice – S2

Mia Čebulj, Amela Dedić, Mina Mejač, Hana Pajek, Eva Pisar Peruš

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Prvotno hribovita parcela je bila pred časom z nasutjem izravnana v večji plato. Urbanistična zasnova zato gradi na interpretaciji nekdanje vzpetine, kar se izrazi v tipologiji terasastih blokov. Njihove terase spominjajo na vzpetino, ozelenitev pa bo sčasoma zlila bloke z gozdom v ozadju. Tri terasaste bloke z javnimi najemnimi stanovanji in stanovanjsko zadrugo ob vzhodnem robu platoja dopolnjuje niz enodružinskih hiš ob zahodnem, kjer se plato začenja spuščati proti mestu. Urbanistična ureditev gradi na ločitvi prometa in zunanjih površin: dovozna ulica in parkirišča so na skrajnem vzhodnem robu parcele, medtem ko se zunanje površine razprostirajo med bloki in nizom hiš. Večji del parkirišč je umaknjen v pritličja blokov in nadomesti sicer predvidene podzemna parkirišča, kar poceni gradnjo. Ob pokritih parkiriščih so kolesarnice in komunikacijska jedra, ki ponudijo udobne dostope do stanovanj.

število predvidenih stanovanj skupaj: 121
javna najemna stanovanja (SSRS): 28
javna najemna stanovanja (občinska): 42
stanovanjska zadruga: 38 + 4 skupni prostori
hiše: 13

Trije terasasti bloki so medsebojno razmaknjeni, kar omogoči prehod gozdnega zaledja v osrednji odprt prostor. Tu so javni in skupnostni programi, prostori za igro, sprostitev, druženje in športne dejavnosti ter pešpoti, ki povezujejo bloke in enodružinske hiše. Slednje so medsebojno zamaknjene, kar omogoči boljšo dnevno osvetlitev notranjosti. Terasasta zasnova blokov v ozadju in hiš v njihovem ospredju ponudi možnost lepih in odprtih pogledov na Hrastnik, tako iz stanovanj kot tudi iz raznolikih ambientov v zunanjem prostoru.