OBJEM GENERACIJ

Medgeneracijsko stanovanjsko naselje na območju Leše

Anja Žerjal

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Naselje Objem generacij je novo stanovanjsko naselje na območju Leše nad Hrastnikom. Programsko in urbanistično se povezuje z vrtcem in domom starejših, ki sta zasnovana v bližini. Zasnovano je v obliki dveh “podkev”, kar izhaja iz ideje mešanja generacij in bivanja v skupnosti. Stanovanjske stavbe so nanizane okoli odprtega skupnostnega prostora, kar spodbuja srečevanje stanovalcev, medsebojno pomoč in izmenjavo znanja med generacijami. V osrčju “podkev” so vrtički, otroško igrišče, fitnes na prostem in sadovnjak. Na zunanji strani, kjer se “podkvam” približa gozd, pa so zasebni zunanji prostori stanovanjskih hiš. Parkirišča so urejena na robovih naselja neposredno ob cesti, do posameznih hiš pa vodijo peš dostopi. Na stičišču obeh “podkev” je skupnostni prostor naselja s kolesarnico in večnamensko sobo.

Posamezno “podkev” sestavljajo tri stanovanjske tipologije: pritlična hiša, etažna hiša in večstanovanjska hiša. Pritlična hiša (A) je namenjena sobivanju starejših ljudi, kar je v slovenskem okviru novost. Prednost takega bivanja je medsebojna pomoč in družba, ki sta bistveni za kakovost življenja starejših ljudi. V hiši lahko bivata dva starejša para ali posameznika. Hiša je prilagojena bivanju gibalno oviranih oseb, stanovalci pa je lahko dobijo tudi pomoč iz bližnjega doma starejših. Etažna hiša (B) je namenjena dvo ali več-članskim gospodinjstvom – mladim parom in družinami. Večstanovanjski objekt (C) je sestavljen iz manjših bivalnih enot. Enote v pritličju so namenjene starejšim, enote v etaži pa mlajšim stanovalcem. Izbira materialov izhaja iz želje povezovanja bivanja z naravo. Nosilna konstrukcija hiš je iz križno lepljenih lesenih plošč. Hiše so ovite v leseno fasadno oblogo in pokrite z ravno zeleno streho.