RASTLINJAK ZABAVE

Prenova poslovno-proizvodne stavbe RTH v družbeno-ustvarjalni center za vse generacije

Nina Zaletelj Iličič in Jan Verhovšek

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Nekdanja poslovno-proizvodna stavba RTH je ena od največjih stavb na območju in je raščena iz večih delov: industrijskih hal v ozadju in poslovnega dela vzdolž glavne ceste. V halah so nekoč izdelovali razne naprave za rudniške rove, danes pa celota predstavlja zid med središčem mesta in rudniškim območjem. S prenovo stavbe v nov družbeno-ustvarjalni center, bi središče Hrastnika postalo prostor druženja in srečevanja. V razvoju projekta se nisva toliko ukvarjala z različnim lastništvom delov stavbe, posvetila sva se raziskovanju njenih prostorskih in programskih potencialov.  Projekt obravnava iz različnih delov raščeno stavbo v celoti  in gradi na programski raznolikosti, ki bi z novimi dejavnostmi in delovnimi mesti oživila mestno središče. Stavba bi hkrati oblikovala prehod oz. novo vstopno točko v nekdanje rudarsko območje. Projekt se zgleduje po prenovi tovarne Fábrica da Pompéia v Sao Paolu v Braziliji, ki ga je arhitektka Lina Bo Bardi po načelih “prilagodljive ponovne uporabe” prenovila v živahno družabno središče.

posegi
program

Industrijski in poslovni deli stavbe so danes sicer deloma že v uporabi, a s prenovo bi odprti značaj hal in njihova združitev šele prišli do izraza. Prostran, odprt in vzpenjajoč se prostor je zamišljen kot “postindustrijska agora”, pokrit mestni trg in hkrati mestni rastlinjak. Ker je velik, je mišljeno, da se pozimi ogreva le pasivno, dodatno pa se ogrevajo nekateri na novo dodani leseni volumni: knjižnica, restavracija ter predavalnica. Preostali prostor je odprt, vanj se umeščajo zeleni otoki in tribune, ki s premoščanjem višinske razlike ustvarijo povezavo med mestom ter rudniškim območjem. Poleg zelenja so tam še kavarna z otroškim igriščem, prireditveni prostor, co-working delavnice ter knjižnica reči. V pas obstoječih poslovnih prostorov na ulični strani stavbe se umestijo novi pisarniški prostori, dnevni center, knjigarna ter mladinski center, ki se preko na novo vzpostavljene poti v zraku povezujejo s halo.

Pred stavbo se ustvari trg s tržnico, ki skupaj z zeleno avenijo ob objektu ustvarja nov javni prostor s pogledom proti centru mesta.

Prenova stavbe predvidi ohranjanje obstoječe armiranobetonske konstrukcije, ki jo sestavljajo stebri in nosilci. Menjava nekaterih fasadnih polnil na vzhodni strani za reciklirane polikarbonatne panele omogoči pasivno ogrevanje hale in hkrati ustvarjanje nove vizualne ter fizične povezave z mestom.