NASELJE MED VRTIČKI IN DREVESI

Urbanistična zasnova medgeneracijskega naselja na območju Leše

Deja Vrbnjak, Ines Pusovnik, Anja Žerjal

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Območje Leša se nahaja blizu mestnega središča Hrastnika. Leži na manjši vzpetini in je obdana z gozdom. Trenutno večino območja zasedajo vrtičkarji, v prihodnosti pa občina Hrastnik tu načrtuje nov dom starejših občanov. Umestitev novega doma globoko na jug območja se nam zdi problematična, saj stare ljudi umika izven mestnega središča in družbenega dogajanja. Menimo, da bi morali biti tudi starejši čim bolj vključeni v mestno življenje in zato predlagamo drugačno urbanistično zasnovo. Dom starejših smo umestile bližje mestu, da so javni programi čim bolj dostopni tudi gibalno oviranim in starejšim, ki težje hodijo. Dodale smo tudi programe, ki jih mesto potrebuje – manjši vrtec in medgeneracijsko stanovanjsko naselje. Tako želimo ustvariti nov del mesta, v katerem je bivanje prepleteno z naravnim okoljem. Zato smo v zasnovo vključile tudi obstoječe vrtičke in ustvarile kvalitetno bivanje v sožitju z naravo.

Urbanistična ureditev gradi na vpeljavi “podkev”, ki interpretirajo valujoči rob obstoječega gozda. “Podkve” omogočajo, da se gozd prelije do zazidave, v njihovi notranjosti pa se ustvarijo javno dostopne parkovne površine in vrtički. “Podkve” se nizajo ob cesti, ki po nekoliko spremenjeni trasi poveže novo naselje z mestom. Izrazijo se v arhitekturni zasnovi doma starejših občanov, vrtca in ureditvi nove stanovanjske zazidave, v kateri je predvidenih 26 hiš za ljudi različnih generacij. Novo območje tako postane podaljšek mesta, ki vabi k bivanju, aktivnemu preživljanju časa v naravi, vrtnarjenju in druženju. Mešanje programov in generacij spodbuja k povezovanju skupnosti, medsebojni pomoči in učenju.