TERASE VISEČIH VRTOV

Mina Mejač, Amela Dedić

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Urbanistično-arhitekturna zasnova območja gradi na interpretaciji nekdanje vzpetine, kar se izrazi v tipologiji terasastih blokov. Na območju so razporejene tri različice: severni in južni blok, z javnimi najemnimi stanovanji ter srednji s stanovanjsko zadrugo. Severni oz. srednji blok je “hibrid” dveh tipologij: klasičnega in terasastega bloka. Sestavljata ga spodnji del s terasami in zgornji, ki je enotnega volumna. Vsa stanovanja imajo zunanje prostore – ozelenjene terase ali lože, kar bivanje v blokih približa bivanju v hišah z vrtovi. Terasasta zasnova omogoča tudi boljšo osvetlitev relativno globokih stanovanj, ki so orientirana dvostransko v smeri vzhod-zahod. Lože in terase, se odpirajo proti zahodu in Hrastniku in se proti vrhu cik-cakasto zamikajo. Spominjajo na viseče vrtove, ki stanovalcem nudijo bolj in manj zasebne kotičke. Senčenje in ugodno klimo zagotavljajo ozelenjene lesene pergole.

Dostopi do stanovanj so urejeni preko zunanjih gankov na vzhodni, gozdni strani in so obrobljeni z lesenimi drsnimi paneli, ki nudijo zasebnost in hkrati vremensko zaščito. Nadstropja blokov povezuje vertikalna zareza s stopnišči. V stanovanjski zadrugi se ob njih razvejajo skupnostni programi kot so večnamenski prostor, pralnica in sušilnica, prostor za delo ter terase, za druženje stanovalcev. K temu pripomorejo še razširjeni ganki v nižjih nadstropjih.V pritličjih blokov so pokrita parkirišča, vezana na dovozno ulico ob vznožju gozda. Na parkovni strani se blokovska pritličja s kolesarnicami, pokritimi prostori za piknik in druženje razširijo v zunanji prostor. Tako stanovalcem ponudijo možnost preživljanja prostega časa v različnih ambientih.