VRTEC HRASTIČEK

Ines Pusovnik

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Vrtec je umeščen med dom starejših občanov in novo medgeneracijsko stanovanjsko zazidavo. Arhitekturna zasnova povzema urbanistično in interpretira obliko “podkve”. Podkev vrtca je zaradi specifike programa obrnjena proti gozdu. V njenem osrčju je skupno igrišče, ki ga obdajata dve krili z igralnicami in večnamenski skupni prostor med njima. Severno krilo je namenjeno otrokom drugega starostnega obdobja in ima štiri proti jugu orientirane igralnice. Južno krilo je za otroke prvega starostnega obdobja in ima dve proti jugu orientirani igralnici. Otroci drugega starostnega obdobja vstopajo v vrtec preko vhodnega trga, kjer je glavna garderoba, ki vzpostavlja režim čistih in umazanih hodnikov. Drugi sklop garderob je umeščen pred vhodom v igralnice. Otroci prvega starostnega obdobja imajo ločen vhod z južne strani objekta. Ta je manjši in na otroka deluje varneje in prijetnejše.

Igralnice drugega starostnega obdobja so v parih nanizane ena ob drugo, kar omogoča medsebojno povezovanje in prilagajanje prostora preko celotnega dne. Z odpiranjem pregradnih sten med igralnicami in hodnikom se igralna površina v ‘‘asu igre’’ poveča na 150 m2. Zasnova tako prilagodljivega prostora omogoči, da se hodnik v celoti spremeni v igralno površino in tako celotno krilo postane igrišče. Sanitarije so umeščene med pare igralnic in imajo neposredni dostop iz igralnic. Igralnici prvega starostnega obdobja sta zasnovani nekoliko drugače, saj povezovanje med njima pozimi poteka preko skupnega igralnega hodnika in poleti preko skupne ogrevane terase. Večnamenski skupni prostor je umeščen med obema igralniški krili . Prebada ga atrij, na južni strani pa sta še steni za senzorina igrala. Z umestitvijo atrija in sten se ustvarjajo jasno ločene čiste in umazane poti, prav tako pa takšna postavitev omogoča prilagajanje in različno rabo prostora preko celotnega dne.