KNJIŽNICA ZA VSE

Prenova Bunkerja in dozidava

Tadeja Orel

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Bunker in sosednji objekt z avtomehanično delavnico se nahajata v centru Hrastnika. Bunker je v preteklosti služil premogovniški družbi za skladiščenje ter izdajo premoga, medtem ko je sosednjo stavbo sčasoma zasedla avtomehanična delavnica. Kljub namenom, da se Bunker poruši, menim, da predstavlja zanimiv del rudniške dediščine in da se ga lahko ohrani, prenovi in nameni novi dejavnosti. Kot manj arhitekturno kakovostno in programsko ustrezno ocenim sosednjo stavbo, zato predlagam njeno odstranitev. Tako se vzpostavi nov in prostor za bolj mestotvorni program, ki ga v sklopu predloga celostne prenove “Omrežje za skupnost” predvidim za  “knjižnico za vse”. Knjižnico umestim v obstoječi Bunker in novo stavbo poleg njega. Programsko jo razdelim na dveč sklopov: v Bunker umestim klasično vertikalno knjižnico s študijskimi prostori ter mali mestni kino, ob vsipnik čitalnico pod krošnjami, v novi del pa otroško-mladinski oddelek s čitalnicami, neformalno knjižnico, ki deluje po načelu “prinesi in odnesi knjigo”, igralnico za otroke ter kavarno.

Knjižnica za vse

Bunker je ozek in visok objekt z AB armiranobetonsko konstrukcijo, na katero je pripet transportni trak – vsipnik, ki je na skrajni vzhodni strani. V prenovi ohranjam volumen in konstrukcijo Bunkerja ter vsipnik. Bunker ima dve glavni etaži na koti +0.00m in +10.60m , ki jih ohranjam, med njiju pa vstavim nove medetaže. Vertikalnost prostora poudarim z visokimi knjižnimi policami ob vzhodnem delu oboda stavbe. Vsipnik namenim za dostop do zunanjega dela – čitalnice pod krošnjami.

Novo stavbo sestavlja leseno paličje, ki deluje bolj lahkotno kot Bunker. Zamišljeno je kot prilagodljivo tridimenzionalno ogrodje, ki ga “polnim” z ogrevanimi volumni – oddelki knjižnice za otroke in mladino, igralnicami, čitalnicami in kavarno v pritličju. Med njimi so praznine, v katerih se vijejo stopnišča in razširjeni podesti, ki se odpirajo proti mestu in gozdu. Pomemben del je rastlinje, ki se pojavi v notranjosti in zunanjosti stavbe. Atmosfera v stavbi se tako spreminja glede na letne čase, saj rastline v poletnem času ščitijo pred soncem in nudijo senco.