KORAK ZA KORAKOM

Postopna prenova rudniškega območja – P3

Arne Vitorovič in Arne Žigon

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Projekt se ukvarja s postopno prenovo nekdanjega rudniškega območja v Hrastniku. Osredotoča se na iskanje finančno ugodne prenove po korakih, ki bi do neke mere omogočili “samoustvarjanje” dohodka za nadaljnje korake.  Celovita prenova tako velikega območja je namreč za občino velik finančni zalogaj in predstavlja težavo. V predlogu sva se omejila na prenovo spodnjega dela nekdanjega poslovno-proizvodnega objekta RTH, kompleks s strojnico in kompresorsko postajo ter območja nekdanje rudniške kolonije.

Izhodiščno vprašanje projekta je bilo programske narave: katere dejavnosti lahko ponudimo različnim generacijam lokalne skupnosti ter potencialnim turističnim obiskovalcem? Predlagane dejavnosti sva določila na podlagi potreb, ki sva jih zaznala v pogovoru z nekaterimi prebivalci Hrastnika ter na podlagi dognanj iz raziskovalnega dela naloge. Razmišljala sva o kombinaciji dejavnosti, ki bi v vsakem koraku prenove obogatili življenje krajanov in obiskovalcev in hkrati prinesli nekaj dohodka za izvedbo naslednjega koraka.

Projekt se ukvarja s postopno prenovo nekdanjega rudniškega območja v Hrastniku. Osredotoča se na iskanje finančno ugodne prenove po korakih, ki bi do neke mere omogočili “samoustvarjanje” dohodka za nadaljnje korake.  Celovita prenova tako velikega območja je namreč za občino velik finančni zalogaj in predstavlja težavo. V predlogu sva se omejila na prenovo spodnjega dela nekdanjega poslovno-proizvodnega objekta RTH, kompleks s strojnico in kompresorsko postajo ter območja nekdanje rudniške kolonije.

Izhodiščno vprašanje projekta je bilo programske narave: katere dejavnosti lahko ponudimo različnim generacijam lokalne skupnosti ter potencialnim turističnim obiskovalcem? Predlagane dejavnosti sva določila na podlagi potreb, ki sva jih zaznala v pogovoru z nekaterimi prebivalci Hrastnika ter na podlagi dognanj iz raziskovalnega dela naloge. Razmišljala sva o kombinaciji dejavnosti, ki bi v vsakem koraku prenove obogatili življenje krajanov in obiskovalcev in hkrati prinesli nekaj dohodka za izvedbo naslednjega koraka.

Postopni koraki prenove območja se razlikujejo v časovnem sosledju ter finančnem vložku. Načelo prenove je, da se obstoječe stavbe ter njihovo prostorsko zasnovo ohranja, z izjemo manjših rušitvenih del. V stavbe se za namene delovanja novih dejavnosti, ki potencialno ustvarijo dohodek, umešča bolj in manj preproste ter cenovno ugodne montažne strukture. V prvem koraku prenove območja se uredi predvsem zunanje prostore, saj je to najceneje in hkrati takoj namenjeno lokalni skupnosti. S preprostimi barvnimi intervencijami (prostorskimi označevalci) in strukturami iz recikliranih materialov (ploščadmi in klopmi) se uredi park na območju rudniške stanovanjske kolonije in predprostore muzejskega območja. V naslednjem koraku se z minimalnimi prostorskimi posegi uredi kompresorsko postajo, strojnico in trafo postaji – vanje se umesti muzej rudarstva, ki prezentira in hrani bogato rudniško dediščino. Sledi oz. vzporedno lahko poteka korak delne prenove proizvodno-poslovne stavbe RTH: tu se najprej uredijo nova stopnišča in sanitarni prostori ter zatem hala v ozadju. Vanjo se umesti “odprto kuhno”, ki s preprostimi lesenimi stojnicami za pripravo hrane lahko ustvari dohodek. V kletno etažo pod njo se lahko klub, ki bo obogatil predvsem življenje mladih. V nadaljnjih korakih se v prostor hale vstavijo še večnamenske tribune in dvorana, ki jih dopolnijo fitnes in manjši hotel. 

Prenova “po korakih” bi lahko za  občino pomenila bolj finančno ugoden način prenove – z majhnim finančnim vložkom bi zagnala začetne dejavnosti, katerih dohodke bi v prihodnosti vložila v nadaljnje korake ter bolj korenito prenovo celotnega območja.