Planišček

mentorici: izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Po rudniku?

Razmisleki o prenovi rudniškega območja in novih stanovanjih v Hrastniku

Rudniki zasavskih “Rdečih revirjev” so 150 let krojili življenja ljudi, njihovo delo, bivanje in kulturo. Rudniki so danes zaprti in družba RTH, daljna potomka Trboveljske premogokopne družbe, je v likvidaciji. Hrastniški rudnik so zaprli leta 2018. Njegove rove danes zasipavajo, rudniška kompresorska postaja, strojnica in bunker izpraznjeni samevajo. Poslovne prostore in hale v postopku likvidacije razprodajajo, o nekdanji stanovanjski koloniji rudarjev pa priča le še ena hiša z Mlakarjevim stanovanjem. Značilna zasavska rudarska krajina počasi izginja tudi drugod, saj ni celovite strategije ravnanja z rudarsko dediščino in zasavska mesta problem rešujejo individualno.

Zaprtje rudnika predstavlja za Hrastnik veliko gospodarsko in družbeno prelomnico, ki za seboj pušča spominske in prostorske rane. Hrastnik je namreč majhno mesto in rudnik je bil v njegovem središču. Deloma opuščene stavbe in zanemarjen okoliški prostor zato delujejo boleče. Ob rudniku je nekoč stala stanovanjska kolonija, ki je rudarskim družinam nudila skromne domove. Kolonijo je zgradila rudniška družba in ob koncu izgradnje leta 1909 je štela 227 stanovanj. Imela je tudi “parlament”, posebno hišo za srečanja rudarske skupnosti. V času socializma je gradnjo stanovanj za delavce ravno tako organizirala rudniška družba in zgradili so bloke in stolpnice, ki še danes tvorijo prepoznavno silhueto mesta. Stanovanjsko vprašanje in načini reševanja so bili pomembni v preteklosti in so pomembni tudi danes, ko se mesto sooča s pomanjkanjem stanovanj in želi graditi nova.

Študenti so se v letošnjem študijskem letu ukvarjali z dvema temama: prenovo rudniškega območja in novimi stanovanji. Občina bo gradnji stanovanj namenila parcelo v bližini nekdanje kolonije. Zgraditi želi 140 novih stanovanj, dve tretjini javnih najemnih ter tretjino v obliki stanovanjske zadruge. K razvoju zadružnega modela je pritegnila  Zadrugo Zadrugator, študenti arhitekture pa so izdelali različne urbanistično-arhitekturne predloge. Študenti so ob stanovanjih razmišljali tudi o možnostih prenove rudniškega območja: razvili so različne predloge, ki se naslanjajo na načela prilagodljive ponovne uporabe prostorov. V obstoječih stavbah, rudniškem podzemlju in zunanjosti so prepoznali priložnost za razvoj dejavnosti, ki bi obogatile predvsem življenje lokalne skupnosti, a hkrati tudi omogočile, da se spomin na rudniško dediščino ohranja in širi preko meja zasavske regije. Ob obeh temah se je v prvih mesecih študijskega procesa pokazala še tretja, ki naslavlja problematiko starajočih se prebivalcev Hrastnika: bivanje starejših. Skupina študentk je z idejo medgeneracijskega povezovanja razvila predlog zazidave na območju Leše, ki povezuje sobivanjske skupnosti starejših, oskrbovana stanovanja, stanovanja za mlade, dom za starejše občane in otroški vrtec.

Letos nam je zaradi epidemije uspelo obiskati Hrastnik le enkrat in posledično so se študenti v raziskovalnem delu od oktobra do decembra 2020 prilagodili možnostim dostopa do virov. V raziskavi so se ukvarjali z zgodovino premogovništva, Zasavja in Hrastnika, delavskimi gibanji, razvojem delavskih stanovanjskih kolonij v Zasavju in Sloveniji ter s stanovanjskim zadružništvom v svetu in Sloveniji. Ogledi plesnih filmov skupine En-knap, razstave Laibach Kunst v galeriji P 74 in drugih oddaj o umetnosti in kulturi v Zasavju so študentom odprli še obzorja ustvarjalnosti te izjemne in posebne knapovske krajine. Sodobna umetnost, predvsem film se je letos pokazal kot mogočna sila, ki nas je vse, študente in mentorje iz naših domov prestavila v rudnike, rove, vašhavo, med oblake in dimnik … in nas na koncu pripeljala pred vprašanje, podobno tistemu, ki sta ga zastavila Iztok Kovač in Sašo Podgoršek v plesnem filmu “Kaj boš počel, ko boš prišel ven od tu?”.

Raziskave

HRASTNIK

Aljoša Bratkovič, Amela Dedić, Jože Kouter, Dina Pavlović, Ana Marija Snoj,  Lea Elena Vidmar,  Anja Žerjal

ZASAVJE

Mina Mejač, Nana Merjasec, Maja Orbanić, Tadeja Orel, Vesna Ploštajner Mužar, Jan Verhovšek,  Deja Vrbnjak, Nina Zaletelj Iličič

PREMOGOVNIŠTVO

Mia Čebulj, Marijana Kremenović, Ela Irena Leskošek, Hana Pajek, Karla Pamić, Eva Pisar Peruš,  Aljoša Potočnik, Arne Vitorovič

DELAVSKO GIBANJE

Sara Bogičević, Emilija Meserko, Domen Peklar,  Tanja Pfajfar, Patricija Pirc,  Lucija Plut,  Ines Pusovnik, Arne Žigon

STANOVANJSKO ZADRUŽNIŠTVO IN SAMOORGANIZIRANA GRADNJA V SLOVENIJI

Sara Bogičević, Marijana Kremenović, Maja Orbanić, Karla Pamić, Dina Pavlović, Domen Peklar, Lucija Plut, Deja Vrbnjak

STANOVANJSKE KOLONIJE V SLOVENIJI

Mia Čebulj, Nana Merjasec, Ele Irena Leskošek, Eva Pisar Peruš, Arne Vitorovič, Arne Žigon

STANOVANJSKA GRADNJA V ZASAVJU

Aljoša Bratkovič, Amela Dedić, Jože Kouter, Mina Mejač, Hana Pajek, Ana Marija Snoj

STANOVANJSKO ZADRUŽNIŠTVO, VZPOREDNICE S SVETOM

Tadeja Orel, Lea Elena Vidmar

Ureditve območij

OMREŽJE ZA SKUPNOST

Prenova rudniškega območja – P1

Ela Irena Leskošek, Nana Merjasec, Tadeja Orel, Tanja Pfajfar in Aljoša Potočnik

HRASTNIK S POGLEDOM

Stanovanja na območju Resnice – S3

Sara Bogičević, Maja Orbanić, Dina Pavlović

ŽIVETI Z NARAVO

Stanovanja na območju Resnice – S1

Jože Kouter, Vesna Ploštajner Mužar, Domen Peklar, Patricija Pirc, Ana Marija Snoj

KORAK ZA KORAKOM

Prenova rudniškega območja – P3

Arne Vitorovič, Arne Žigon

PLASTI ČASA, KRAJA IN LJUDI

Prenova rudniškega območja – P2

Emilija Meserko, Karla Pamić, Lea Elena Vidmar,  Marijana Kremenović, Nina Zaletelj Iličič in Jan Verhovšek

NASELJE MED VRTIČKI IN DREVESI

Ureditev območja Leše – U1

Deja Vrbnjak, Ines Pusovnik, Anja Žerjal

HRASTNIŠKA TERASA

Stanovanja na območju Resnice – S4

Aljoša Bratkovič, Lucija Plut

ZELENE TERASE NAD HRASTNIKOM

Stanovanja na območju Resnice – S2

Mia Čebulj, Amela Dedić, Mina Mejač, Hana Pajek, Eva Pisar Peruš

Projekti

RDEČA NIT ZGODOVINE

Tanja Pfajfar

TIHI POSEGI V OBSTOJEČE

Karla Pamić

ŽIVLJENJE NA TERASI

Sara Bogičević, Maja Orbanić

RASTLINJAK ZABAVE

Jan Verhovšek, Nina Zaletelj Iličič

TERASE VISEČIH VRTOV

Mina Mejač, Amela Dedić

OD RUDARSKE DO UMETNIŠKE KOLONIJE

Nana Merjasec

ZIMZELENE HIŠE

Patricija Pirc, Vesna Ploštajner Mužar

VRTEC HRASTIČEK

Ines Pusovnik

ZELENA OBZORJA

Jože Kouter, Ana Marija Snoj

MAJHNE HIŠE VELIKIH TERAS

Lucija Plut

DRUŽINSKE TERASE

Dina Pavlović

RAZGLEDNICA

Eva Pisar Peruš

MED DNEVNO IN MOJO SOBO JE … ?

Hana Pajek

STANOVANJA Z ZELENIMI VRTOVI

Mia Čebulj

BALKON ZA HRASTNIK

Aljoša Potočnik

KNJIŽNICA ZA VSE

Tadeja Orel

ZGUBANKA

Lea Elena Vidmar

METAMORFOZA PROSTORA

Ela Irena Leskošek

ARTIKULACIJA PRAZNINE

Emilija Meserko

KORAK ZA KORAKOM

Prenova rudniškega območja – P3

Arne Vitorovič, Arne Žigon

OBJEM GENERACIJ

Anja Žerjal

DOM STAREJŠIH OBČANOV HRASTNIK

Deja Vrbnjak

OD IGRE DO UMETNOSTI

Marijana Kremenović

TERASE NA VRSTNIH HIŠAH

Aljoša Bratkovič

Hiša nad hišo nad mestom – 1.letnik

STANO-PANJ-E

Neva Mandić

ŠTUDENTSKI SKELET

Tilen Mavrič

POSPRAVLJENO STANOVANJE

Luka Miklavčič

ŽIVLJENJE MED MESTOM IN ZVEZDAMI

Špela Muhič

SKATE PARK 360°

Valentina Nedaković

PROSTOR MED PROSTORI

Eva Novak

CSH #22, Stahl House

Špela Muhič

CSH #8, Eames House

Neva Mandić

CSH #18, West House

Tilen Mavrič

CSH #25, Frank House

Valentina Nedaković

CSH 1950, Raphael Soriano

Eva Novak

CSH #20A, Stuart Bailey House

Luka Miklavčič