Žnidaršič

Katastrofa in priložnost

Ljubljana pred in po potresu
mentor:  doc. Rok Žnidaršič
asistentka: asist. Katarina Čakš
demonstratorki: Astrid Magajna, Petra Čoko

Leta 1895 je Ljubljano prizadel zadnji veliki potres. Z oddaljevanjem zgodovinskega dogodka se približuje tudi zavedanje bližine novega. Študije in projekcije kažejo na to, da na potres v Ljubljani nismo dobro pripravljeni.

Je lahko pričakovana katastrofa tudi priložnost za mesto?

V okviru med-seminarske teme smo se v študijskem letu 20/21 ukvarjali s predpotresno utrditvijo, začasnimi popotresnimi intervencijami in potresno sanacijo kot priložnostmi za preoblikovanje mestnega prostora. Pri obravnavi mestnega središča smo se osredotočili na vprašanja ohranjanja in vzpostavljanja novih odprtih javnih prostorov, izkoriščanja degradiranih prostorov mesta za začasne strukture po potresu in njihovo transformacijo v trajne programe v popotresni viziji mesta ter vertikalnih zgostitev obstoječega grajenega tkiva.

Ali lahko grožnja potresa odpira možnost za presnovo javnih prostorov in bivalnih ter delovnih prostorov mesta?
Kako lahko vpliva na socialni ustroj mesta?
Kako bomo na potres reagirali 1 dan, 1 teden, 1 mesec po potresu in kakšne posledice bodo te reakcije pustile v razvoju mesta v prihodnosti?

Ljubljanski župan Hribar je leta 1895 potres izkoristil kot priložnost za prenovo, osvežitev in posodobitev mesta. Skozi ta proces so nastale nekatere najbolj poznane vedute, javni odprti prostori in urbane poteze Ljubljane (npr. Kresija, Hribarjevo nabrežje, odpiranje Novega trga na Ljubljanico itd.). Seminarske naloge v luči zadnje velike prenove mesta potres obravnavajo skozi tri pristope.

Utrditev ogroženih obstoječih objektov pred potresom z arhitekturno nadgradnjo in programsko dopolnitvijo/razširitvijo ter priložnosti za nadgradnjo mestnega in bivalnega prostora, ki jo nudijo.

Prostorske intervencije kot neposredna reakcija po potresu, ki zajema začasne rabe prostorov za delo in bivanje, hitre intervencije v obstoječe poškodovane strukture in vprašanja začasnih prostorov, ki sčasoma dobijo stalno funkcijo in vlogo v prostoru. Začasne rabe prostorov torej presegajo zgolj urgentne, odstranljive intervencije in postanejo nastavki za nadaljnji razvoj prostora.

Študije in vizije dolgoročnega prostorskega razvoja v luči novih prostorov, ki nastajajo s porušitvijo stavb ali delov stavb v potresu ali kot preventivni ukrep že pred potresom.

Obravnavane lokacije

Dobro razumevanje predispozicij mestnega stavbnega tkiva, infrastrukture in demografije je ključno za razvoj poglobljenih študijskih projektov. Naloge zato temeljijo na analizi in poznavanju potresne ogroženosti obravnavanih delov mesta in posameznih stavb, številu potencialno prizadetih upravnih, javnih in storitvenih dejavnosti ter prebivalcev mesta, ki v ogroženih stavbah prebivajo. Hkrati pa se je za celovito obravnavo tematike pri vsaki nalogi nujno zavedati strateškega potenciala vseh intervencij za nadaljnji razvoj, presnovo in posodobitev mesta.

Analize

Mesto kot kontinuiteta bivanja // plasti mesta

Matija Cvikl, Luka Korošec, Urša Koželj, Matevž Kranjc, Martin Smrekar, Veronika Tržan

 

Mesto kot kontinuiteta bivanja // demografija

Matija Cvikl, Luka Korošec, Urša Koželj, Matevž Kranjc, Martin Smrekar, Veronika Tržan

 

Mesto kot prostor narave // vegetacija

Rok Backer, Matic Barlovič, Gašper Uršič, Tamara Zalokar, Klemen Žibert

 

Mesto kot prostor narave // mestna favna

Rok Backer, Matic Barlovič, Gašper Uršič, Tamara Zalokar, Klemen Žibert

 

Mesto kot atmosfera // svetloba

Isabela Hren Čoh, Monika Kobal, Anže Muršak, Matevž Zgonik, Blaž Zupančič, Ajda Žagar

 

Mesto kot atmosfera // program

Isabela Hren Čoh, Monika Kobal, Anže Muršak, Matevž Zgonik, Blaž Zupančič, Ajda Žagar

 

Mesto kot infrastruktura // promet

Jaša Belušič, Ian Vidic, Marcel Vičič, Matej Vodnik, Zala Vučko, Gaja Žgank

 

Dela študentov

Eksocitoza privatnosti

Ajda Žagar

Ministrstvo za vse

Anže Vrčon

Arterije mesta

Blaž Zupančič

neStabilnost časa

Gaja Žgank

Zeleni hodnik

Gal Zakšek

Popotresni rob

Gašper Uršič

Peskovnik

Hana Vrtovec

Metalmorfoza

Ian Vidic

Tendom

Isabela Hren Čoh

Reciklirana vizija

Jaša Belušič

Potresa ni

Klemen Žibert

Med oblaki

Lovro Urbančič

Tališče

Lucija Ritoša

Kulturni inkubator

Luka Korošec

Mestna igra

Marcel Vičič

Naprej v preteklost

Martin Smrekar

Interverza

Matej Vodnik

Center Center

Matevž Kranjc

Revizija idej

Matevž Zgonik

Nadrast

Matic Barlovič

Magnituda povezovanj

Matija Cvikl

Prepustnica

Monika Kobal

Kreacija respiracije

Neja Stojnić

Gibanje z ulico

Nika Zorko

Prostor zgodb

Petra Zoubek

Tranzitor

Rok Backer

Matične celice

Rosana Arifin

Vzpon

Sara Žunič

Med dvema svetovoma

Svetlana Vejinović

Novo poglavje

Tamara Zalokar

Urbano dvorišče

Urša Koželj

Linula

Zala Vučko

Zelena nad vsem

Živa Vita Vertačnik