RESONANCE 

…prostorska identiteta maribora 

ali lahko arhitektura zveni in kako lahko resonira z mestom? kaj vzpostavlja njegovo urbanost? kako se spreminja njegova identiteta? kaj so priložnosti nekega mesta? 

 

raziskovali smo prostorske fenomene identitete. zanimalo nas je, kaj nas povezuje in obenem ločuje od drugih in kako se to odraža v prostoru nekega mesta. odkrivali smo posebnosti in potenciale maribora. raziskovali smo kako jih lahko mesto razvija in kako lahko gradi specifičnost svoje urbanosti. s projekti prikazujemo kje lahko mesto odpira svoje prostore, kako se lahko bolje povezuje in na kakšen način lahko ponuja priložnosti za svoje prebivalce – za starejše, mlade in predvsem mlade družine tako, da bodo prepoznali smisel prebivanja v njem. obravnavali smo zapuščeno industrijsko dediščino melja, pozabljene stanovanjske predele studencev ter krajinske povezave mesta z reko dravo. poskušali smo pokazati kako lahko nova arhitektura resonira z obstoječimi prostori in odzvanja prostor nekega mesta. 

mentor: prof. Maruša Zorec
asistent: doc. Uroš Rustja
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader

…raziskava… 

zgodbe | prostori | spomini 

Meljska komenda

Andreja Toporiš

Ruška cesta in staro vaško jedro Studencev

Domen Cirar

Koroški kolodvor

Elija Štader

Topografija in morfologija Melja

Ian Kirin

TAMov blok – kvalitete stanovanjskega bivanja

Julija Štrancar

Mariborska tekstilna tovarna – praznine

Ana Škrbec, Kim Širec, Matic Uranič, Nina Umer

Odsev vode v mestu

Alanis Štrukelj, Mija Starc, Maja Kobal

Stroji in voda

Matija Nahtigal

Rosnerjeve tovarne

Nina Dolar, Nik Šimetić

Vurnikova delavska kolonija

Nina Stane, Tilen Šmid, Luka Tomažič

Remiza

Edin Šumar

Mariborska tekstilna tovarna – objekti

Rok Dobrilovič, Urban Jernejc

Železničarska kolonija

Urša Uhan, Tita Urh

Mariborska tekstilna tovarna – elementi

Veronika Palčič, Daša Pintarič, Laura Trobec

…študijski projekti… 

pozabljene industrijske krajine  |  doma v mariboru  |  dravska vodna pot 
… pozabljene industrijske krajine … 
1 remiza  |  2 železniška postaja maribor studenci  |  3, 4, 5 mariborska tekstilna tovarna  |  6, 7 tekstilna tovarna marko rosner  |  8 carinarnica melje 
Z VLAKOM V VAKUUM – Stanovanjska soseska Studenci

Elija Štader

NOVO SRCE STUDENCEV – Akademija za umetnost

Tita Urh

ČEZ TIRE V VRT – Oživljanje območja ob železnici na Studencih

Urša Uhan

PO ŽIVLJENJE, MED ZELENJE, NA BALKON – ureditev območja nekdanje carinarnice na Melju

Daša Pintarič

ZGODBA POZABLJENIH ODMEVOV – Akademija za teater in balet

Ian Kirin

OD INDUSTRIJE DO DRAVE – Kulturni center kot del revitalizacije Melja

Kim Širec

NOVA PLAST BIVANJA – Revitalizacija opuščene industrijske hale MTT na Melju

Laura Trobec

OKOLI VRTIČKOV – Stanovanjska soseska v opuščeni tovarni Marko Rosner na Melju

Nik Šimetić

VALOVANJE – Šola za prehransko samooskrbo v opuščeni tovarni Marko Rosner na Melju

Nina Dolar

DRAVSKI LOFTI – Revitalizacija opuščene industrijske hale MTT na Melju

Rok Dobrilovič

PREPLET SPOMINA IN NOVEGA ŽIVLJENJA – ureditev območja nekdanje carinarnice na Melju

Veronika Palčič

… doma v mariboru  … 
1 staro vaško jedro studencev  |  2, 3 med ruško in valvasorjevo cesto  |  4 avtobusna postaja  |  5 meljska komenda 
OD VZHODA DO ZAHODA – Regeneracija starega vaškega jedra Studencev

Domen Cirar

MODULARNI STUDENCI – preplet bivanja in javnih površin

Tilen Šmid

ŽIVETI ZA KROŠNJAMI – stanovanjska soseska na Studencih

Nina Stane

UMETNOST BRAZD – stanovanjsko naselje vrstnih hiš

Julija Štrancar

NOVI HORIZONT MESTA – Stanovanjska soseska nad opuščeno gradbiščno jamo centra MAKS na Studencih

Edin Šumar

KJER SE MESTO SREČA Z NARAVO – Obuditev stare Meljske komende

Andreja Toporiš

P + R: v park in se pelji – prometno središče Maribor

Urban Jernejc

… dravska vodna pot … 
1 ob izvirkih |  2 pod meljskim hribom  |  3 pobrežje 
NA POBREŽJU SE PA KOPAMO – Javno kopališče na Pobrežju

Matija Nahtigal

HIŠA PLASTNICA – Kopališče ob studencu na Studencih

Mija Starc

MED STUDENCEM IN DRAVO – Kopališče ob studencu na Studencih

Maja Kobal

VSE SE ZAČNE NA VZHODU – Kopališče na Melju

Ana Škrbec

POGLED POD VALOVI – Kopališče na Melju

Matic Uranič

NA TERASAH – Kopališče pod Meljskim hribom

Nina Umer

BREZMEJNOST PROSTORA 

…prvi letnik… 

zakaj je prostor omejen in definiran? zakaj ne more biti brezmejen, odprt, fleksibilen, prehoden, fluiden in svoboden? ali lahko ustvarimo pravo razmerje med definiranostjo sistema in odprtostjo strukture?  

 

v uvodnem delu seminarskega projekta smo spoznavali primere, ki uspejo s svojo strukturno in geometrijsko logiko ustvariti odprtost in brezmejnost bivanja. z modelom in risbo smo prikazali odprtost bivanja znotraj strukture z jasno določeno geometrijo pravokotne prostorske mreže. črpali smo iz lastnih izkušenj zaprtosti, ujetosti in fizične omejenosti v koronskem času, ki je zaznamoval naš prvi letnik in s tem naše spoznavanje z arhitekturo. 

 

*Piet Blom, the Speelhuis Theatre and Cube Houses, 1974 

…raziskava… 

odprtost strukture in geometrija bivanja 
OSVOBODITEV OBJEKTA – BREZMEJNOST HORIZONTALNEGA PROSTORA

Andraž Sodja 

OSVOBODITEV OBJEKTA – BREZMEJNOST VERTIKALNEGA PROSTORA

Andraž Sodja 

VPOGLED V BREZMEJNOST JAPONSKE TRADICIONALNE ARHITEKTURE 

Andrea Šundovska

VPOGLED V BREZMEJNOST JAPONSKE SODOBNE ARHITEKTURE 

Andrea Šundovska

BREZMEJNOST GOZDA 

Jana Stojanović 

BREZMEJNOST HORIZONTA 

Jana Stojanović 

HIŠA = MESTO 

Katja Struna 

TRI HIŠE 

Katja Struna 

GEOMETRIJA BIVANJA

Lena Uranjek 

ODPRTOST STRUKTURE 

Lena Uranjek 

ODPRTA ŠOLA 

Ana Sršen 

ODPRTA HIŠA

Ana Sršen 

…hiša brez mej… 

neskončna hiša za brezmejnost bivanja 

zasnovali smo neskončno hišo – strukturo, ki omogoča brezmejnost bivanja. struktura se razrašča v vse tri razsežnosti prostora na podlagi pravokotnega geometrijskega reda, ki ga definirajo arhitekturni elementiprojekti različno obravnavajo stik z vodoravnim, vertikalnim ali razgibanim terenom, izoblikujejo zunanji prostor – atrij v katerem raste staro drevo, oblikujejo prehajanju skozi strukturo po vertikali in horizontali ter odnos do zunanjega prostora. he na različne načine vzpostavljajo dialog s tlemi, nebom in horizontom. pri zasnovi konceptov smo razmišljali o bivanju, domu, o meji med notranjostjo in zunanjostjo, o javnemu in zasebnemu prostoru, naravnemu in grajenemu, o odprtosti in brezmejnosti prostora,… o vsem kar se nam je še nedolgo tega zdela samoumevna lastnost vsake dobre arhitekture. 

KUBIK 

Ana Sršen

MED BALVANI 

Andraž Sodja

OUT OF THE BOX 

Andrea Šundovska 

KROG

Jana Stojanović 

V KROŠNJI 

Katja Struna 

UJETI POGLED 

Lena Uranjek 

IVAN IN HELENA 

…arhitekturna delavnica… 
spominska soba zakoncev Ivana in Helene Vurnik v Radovljici 
Študentke in študenti: Domen Cirar, Tilen Šmid, Tita Urh, Julia Štrancar, Alanis Štrukelj, Luka Tomažič, Nina Umer, Matic Uranič, Andreja Toporiš, Nina Stane, Rok Dobrilovič, Kim Širec, Ana Škrbec, Mija Starc, Maja Kobal, Laura Trobec, Daša Pintarič in Urša Uhan 
Mentorji: prof. Maruša Zorec, doc. Uroš Rustja, Andraž Keršič in Tadej Bolta 
Razstava v Galeriji Šivčeva hiša v Radovljici
  1. do 30. junij 2021
Soorganizator delavnice in razstave je Center arhitekture Slovenije 

Hiše pripovedujejo zgodbe 

Hiše pripovedujejo zgodbe, o času, ki je minil in ljudeh, ki so v njih prebivali. Spomini so vtkani v zunanji, še pogosteje pa v njihov notranji svet.  

V preprosti hiši ob robu starega mestnega jedra Radovljice že drugo stoletje prebiva družina Vurnikov. Navzven zadržana hiše šele z dvoriščne strani nekoliko spregovori o najbolj poznanih članih družine, ki so jim posvečene značilne mozaične vinjete –  o arhitektu Ivanu Vurniku, njegovi ženi slikarki Heleni Kottler Vurnik in o njunih vzornikih in učiteljih, o očetu Janezu, učitelju Peruški in dunajskem profesorju Mayrederju. 

Vsi smo produkt šole in časa v katerem živimo, za Ivana Vurnika je bil študij na Dunaju vsekakor pomemben odmik od podobarske izkušnje svojih prednikov, tam je spoznal svojo ženo Heleno in skupaj sta se najprej naselila v Radovljici. Z močno svetovljansko izkušnjo sta prišla v drugačno okolje slovenskega podeželja. Tudi prelomni čas dvajsetega stoletja jima ni bil najbolj naklonjen, bivanje na Dunaju je prekinila prva svetovna vojna, druga vojna jima je vzela ljubljenega sina Nika. Njuno življenje je bilo tako večno iskanje – smisla za svoj obstoj v slovenskem prostoru ter oblikovanja lastne govorice in načinov osebne izpovedi. 

Vurnikova arhitektura sicer velja za odmev gibanj s konca devetnajstega stoletja, ki so poudarjala skladnost kompozicije, pomen vrhunske obrtniške izdelave in predvsem uporabo ornamenta kot izraznega sredstva. Uveljavljena razlaga opusa arhitekta zato njegova deli na obdobja, ki pripadajo različnim umetnostnim slogom, od secesije, češkega kubizma, art decoja do funkcionalizma. Vurnikovo bogato izrazno govorico lahko razumemo bolj kot odmev družinske tradicije in vzgoje v pozornosti do detajla, duha dobe in predvsem neločljive povezave likovnega izraza z ustvarjalno potjo njegove žene Helene. Prek študija primerov lahko ugotovimo, da Vurnika barve, ornament in multiplikacijo geometrijskih oblik uporabljata kot orodje za oblikovanje prostora arhitekture in ne obratno.  

Arhitekturo zakoncev Vurnik bogati likovnost, ki na renesančen način poslikave in oblike vključuje v celovitost kompozicije. Sočasnosti razvoja motivov pri obeh zakoncih lahko tesno sledimo preko skic in študij, kar onemogoča uveljavljeno delitev izvedenih del na prostore, ki jih snuje arhitekt in poslika slikarka. 

Mala prenova interierja cerkve sv. Katarine kaže njun občutljiv odnos do konteksta. Novo dodani elementi in poslikava se v barvi in obliki neposredno približajo govorici obstoječih elementov in skupaj z njimi tvorijo celovito arhitekturno zasnovo. Podobno se fasada palače Zadružne banke na Miklošičevi cesti spogleduje z rdečo fasado Frančiškanske cerkve. Z bogato ornamentiko gubata fasadni plašč, ki se steza iz svojih fizičnih okvirjev in ustvarja vtis napete monumentalnosti. Sokolski dom na Taboru, ki še danes uspešno obratuje kot telovadnica, v notranjosti skriva obilje dovršenih detajlov, ki dokazujejo logiko uporabe oblik. Od kapitljev ometanih stebrov, ki z ornamentalnim oblikovanjem kapitela in abakusa v prostor odbijajo svetlobo, do temnih lesenih oblog, kovinskih ograj in luči, postavljenih na ozke robove stebrov, ki v prostor tako sipljejo največ svetlobe. 

Arhitektura velikega merila se odziva na okolje in njegove zakonitosti. Značilen primer je hotel Grajski dvor v Radovljici, ki s pravilno členitvijo fasade in togo kompozicijo nadomešča paviljon v osi izteka baročnega parka. Vurnikova izvedena projekta kopališč oblikujeta prostor druženja, namenjen vsem. Tu se izraz omeji na pravilnost in skladnost kompozicije z repeticijo enakih elementov. Enostavni in lepi kompoziciji kot bel podčrtaj uokvirita naravo, ki ju obdaja.  

Večplastnost ustvarjalnega opusa Ivana Vurnika je sicer vseskozi prisotna v zavesti slovenske arhitekturne zgodovine, a je pogosto preveč površinsko obravnavana iz zgolj slogovne perspektive, ki opazi le Vurnikov arhitekturni izraz in spregleda konceptualno kompleksnost njegove arhitekture. 

Ob povabilu Barbare Viki Šubic in Centra arhitekture, da bi se s študenti Fakultete za arhitekturo v Ljubljani ukvarjali s premisleki za postavitev spominske sobe arhitektu Ivanu Vurniku niti slutili nismo, da se nam lahko odprejo popolnoma nova obzorja. A tako je vedno, ko se v novo področje potopiš in tudi tokrat smo skupaj prišli do čisto novih spoznanj. Odkrili smo, da smo Ivana in Heleno Vurnik poznali le bežno, njuno delo pa razumeli vse preveč površno.  

Predstavljanje arhitekture je zahtevna naloga, od snovalca zahteva, da prostorske koncepte velikega merila prenese v veliko manjši prostor brez konteksta, misli arhitekture materializira in trodimenzionalne atmosfere prevede v fotografijo ali diagram. Postavljanje razstav je konceptualno delo, ideje postavitev so močno povezane z vsebino. Prav zaradi tega, so študenti sprva morali spoznati osebnosti Ivana in Helene Vurnik razumeti njuno delo in začutiti medsebojno povezanost in vpetost v širši slovenski kontekst. Šele na podlagi tega raziskovanja so začeli razvijati koncepte svojih razstav in razmišljati, kako posamezne teme njunega opusa prevesti v koncept predstavitve in konkretno v pravi prostor majhne sobice Vurnikove hiše. 

Sedem različnih zasnov Vurnikove spominske sobe je sedem prostorskih inštalacij, ki na abstrakten, a vendar izpoveden način materializirajo širino Vurnikove arhitekturne misli. Študentski predlogi segajo vse od razkrivanja njegovega neotipljivega idejnega sveta preko neuresničenih in porušenih stavb, odstiranja fragmentov njegovega ateljeja, odpiranja podob in zgodb preteklih generacij družine Vurnik do raziskovanja kopališč kot javnega prostora za vse, skupnega življenja Helene in Ivana, njegovega iskanja lastnega arhitekturnega izraza in razpiranja plasti njegove dekoracije. 

Namen razstave ni le predstaviti zasnove spominske sobe, ampak je predvsem ponovno spregovoriti o delu Ivana in Helene Vurnik. Prav v raziskovanjih in ponovnih vračanjih k arhetipskim temam arhitekture leži ključ za nove uvide in aktualizacijo principov, ki so v arhitekturi večni. V razvoju študentskih zamisli in v pogovorih ob njih smo naleteli na mnoge, ki nam govorijo o tem, da je arhitektova misel aktualna še danes in se lahko v njej prepoznajo tudi najmlajše generacije, tiste ki šele prihajajo in začenjajo svojo pot na področju arhitekture. 

Centru arhitekture smo zato za povabilo neizmerno hvaležni, po takšnem poglabljanju sta nam Ivan in Helena še bliže, v teh procesih vedno odkrivamo tudi del sebe in odpiramo nova spoznanja o neverjetnih razsežnostih arhitekturne misli in njenih prizadevanj v prostoru. 

 

Maruša Zorec, Andraž Keršič, Uroš Rustja 

NEOTIPLJIVI SVET

Domen Cirar, Tilen Šmid, Tita Urh

FRAGMENTI ATELJEJA

Julija Štrancar, Alanis Štrukelj, Luka Tomažič

PODOBE IN ZGODBE

Nina Umer, Matic Uranič

PROSTOR ZA VSE

Andreja Toporiš, Nina Stane

HELENA IN IVAN

Rok Dobrilovič, Kim Širec, Ana Škrbec

PLASTOVITOST PROSTORA

Laura Trobec, Daša Pintarič, Urša Uhan

ISKANJA

Mija Starc, Maja Kobal