Odprtost strukture

Lena Uranjek 

O.M. UngersThe “Neue Stadt”, Köln, Nemčija, 1964 
mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

The Neue Stadt je Oswald Mathias Ungers zasnoval kot stanovanjski kompleks, ki se s sestavljanjem osnovnih modulov lahko širi v neskončnost. Med posameznimi stavbami je vzpostavil glavno os s prehodom, na katerega se stekajo vsa stopnišča stavb in tako ustvaril prostor spontanega druženja in povezovanja stanovalcev. 

Lena Uranjek
Ana Sršen