NOVO SRCE STUDENCEV

akademija za umetnost

Tita Urh

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Ena od prvih misli, ko govorimo o Mariboru, je Drava. Reka, ki mesto ujeto med hribovji, deli na dva dela. Je njuna jasna ločnica, obenem pa najbolj tesna povezava, ki jima daje skupno identiteto.  

 

Obravnavana lokacija železničarskih delavnic in Valvasorjeve ulice ob železnici, ima za območje Studencev podobno vlogo. Sedaj introvertirana in zapuščena, ki presune le še določene mimoidoče, ki vidijo njeno pravo lepoto.  

 

V zapuščene hale nekdanjih železničarskih delavnic vnesem novo življenje. Skozi centralni objekt speljem podhod, ki napaja program v sosednjih objektih z obeh, prej ločenih delov Studencev. Obiskovalec se tako ob prehodu z nižjega nivoja dviga v odprto konstrukcijo hale, v kateri postopoma odkriva njeno skrito mogočnost in preostali del lokacije.  

 

Vse hale, zgrajene v različnih obdobjih, tvorijo nepovezan mozaik, katerega združim z enotno potezo in programom. Koncept načrtujem glede na dane vrednosti, kjer z novim starih kvalitet industrijskih objektov ne želim zaslepiti, temveč poudariti. Kompleks je obkrožen z zapuščenimi tiri, katere preobrazim v historični park, saj so tudi oni del te močne identitete. Celotna zasnova priča o zgodovini tega območja. 

 

Mogočna lokacija, pozabljena in zapuščena, na novo zaživi. Močna ločnica, ki sedaj povezuje. Novo srce Studencev. 

Elija Štader
Urša Uhan