DRAVSKI LOFTI

revitalizacija opuščene industrijske hale MTT na Melju

Rok Dobrilovič

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Mariborska tekstilna tovarna je nedvomo biser industrijske arhitekturne dediščine na slovenskem. Kopleks industrijskih hal se nahaja na Melju, degradirani mestni četrti Maribora, katere primarna panoga v preteklosti je bila industrija. Kljub trenutnemu stanju tovarne, ki sameva že slabo desetletje in z lastnim propadanjem kazi širšo okolico, ne moremo spregledati potenciala, ki ga (zaenkrat) ima. Saj gre za kvalitetno arhitekturo, ki predstavlja neke čase, čase v katerih ni bil v ospredju le kapital temveč tudi delavec, ko je bila tovarna mnogo več kot le 8 urni delavnik, čase ko je MTT predstavljal vsakdanji kruh dobri petini mariborčanov. 

Za razliko od večine današnje industrijske arhitekture, je bila Mariborska tekstilna tovarna grajena za dolgi rok uporabe, hale kot take predstavlajo neskončno možnosti ponovne uporabe. Intervencija predvideva umestitev bivanjsekga programa znotraj dveh velikih pritličnih hal, ki mejita na glavno os MTT-ja in Dravo. Na podlagi valorizacije, se ohranijo nosilni stebri in strešna konstrukcija. Raster stebrov in streh do neke mere narekuje nadalnjo delo, z željo po ohranitvi ambientalnosti predhodnega objekta se intervencija rahlo oddali od obstoječega stanja. Dve stanovanjski tipologiji delujeta kot povezava med glavno severno osjo kompleksa in Dravo, ob kateri je predvidena ureditev sprehajalne poti, ki deluje kot vez med Meljem in preostankom Maribora. 

Nina Dolar