Osvoboditev objekta – brezmejnost vertikalnega prostora

Andraž Sodja

Louis I. Kahn, Richards Medical Research Laboratories, Philadelphia, Pennsylvania, ZDA, 1965 
mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

S tem, ko sem narisal tloris in ustvaril strukturno aksonometrijo ter maketo stavbe, sem razbral logiko objekta in kako sledi mreži. Prostori so razdeljeni na služeče in služeneSluženi prostor je kvadraten z okni na vsaki strani in je ločen od njegovih podrejenih služečih vertikalnih stolpov v katerih so stopnice ali prezračevalni sistemi. Louis I. Khan je s tem omogočil Richards Medical Research Laboratories odprtost strukture. Pravila objekta so trdno določena, kar mu omogoča, da bi se lahko neomejeno širil v vse smeri.