KJER SE MESTO SREČA Z NARAVO

Obuditev stare Meljske komende

Andreja Toporiš

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Graščina se prvič omenja leta 1164. Tam je živelo nižje plemstvo, hkrati pa je že obstajalo tudi komturstvo malteškega viteškega reda.
Na prostoru današnje Slovenije so bile v 13. stoletju ustanovljene tri postojanke malteških vitezov, imenovanje komende.
Ena izmed teh komend je tudi Komenda v Melju.
Zaradi bivališč komturjev zunaj naših dežel so komende za upravljanje nastavljali upravitelje. Zaradi nedonosnosti pa so že v 17. stoletju razmišljali o prodajah.
Tako imamo danes na tem mestu stanovanja, skladišča in zapuščene objekte.
Je zaključek osi, ki vodi iz centra mesta. Zaradi lege na osamelcu nudi izjemne poglede na mesto, Pohorje, Meljski hrib in Dravo.
Na Južnem delu kjer porušim objekt, naredim zaključek celotne lokacije, hkrati pa odprem prostor na edinstven razgled. Objektu vstavim kletno etažo, ki se izogiba obstoječim objektom. Tako ustvarim kletne prostore primerne za vinarno in v bolj svetlem predelu za vinoteko. Pritličje in klet povezujejo poglobljeni atriji, ki nudijo svetlobo tudi v kletnih prostorih.
Da bi danes bolj kot ne osamljena Komenda ponovno zaživela vanjo umestim javni program. Ker se njena zgodovina tesno povezuje z vinogradništvom, umestim v pritlične prostore muzej vinogradništva, kjer lahko domačini kot tujci izvedo o njeni zgodovini.