ŽIVETI ZA KROŠNJAMI

stanovanjska soseska na Studencih

Nina Stane

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Območje obdelave obdajata s severa razgibana Ruška in z juga stroga Valvasorjeva ulica, v neposredni bližini pa se da razpoznati tri izstopajoče ključne točke: Cerkev sv. Jožefa, Osnovno šolo Janka Padežnika in Koroški kolodvor. Vzporedno Valvasorjevi skozi mojo lokacijo poseže umirjena Drevoredna ulica brez prometa, ki poveže zahodni vaški predel Studencev z vzhodnim, bolj urbanim.
Za drevored nanizam vrstne hiške, ter na vzhodnem kareju stanovanjske bloke, ki s svojo urbanistično postavitvijo lepo zaobjamejo iztek ulice. Vrstne hiške se med seboj zamikajo, ter na ta način ustvarjajo heterogenost in razgibanost. V pritličju je tloris zasnovan krožno, okoli mokrega jedra, kar omogoča prehod svetlobe skozi celoten objekt. V nadstropju se pojavijo 3 različne variacije: v prvem primeru dnevni prostor v pritličju postane dvovišinski, v drugem je nadstropje v celoti pozidano in vsebuje spalnico, 3 otroške sobe in kopalnico, v tretjem primeru pa se lahko ena (ali dve) otroški sobi spremenita v zunanjo teraso. Stanovanja temeljijo na enakem konceptu krožne zasnove, z možnostjo podaljšanja bivalnega oz. spalnega prostora na balkon.
Tako stanovanja kot tudi vrstne hiške so grajene iz opeke, ter nudijo kakovostno bivanje s pomočjo prehajanja svetlobe skozi prostor in velikimi terasami.

Tilen Šmid
Julija Štrancar