Krog

Jana Stojanović 

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Krog nima konca, zato je krožno gibanje po objektu osnova, ki predstavlja neskončno gibanje preko različnih višin, v neskončnost. Krožno gibanje se ne dogaja samo horizontalno, ampak tudi vertikalno, z enega nivoja na drugi, z nadstropja v nadstropje. Hiša bi tako lahko rasla za vedno, brez omejitev, brez mej. Vsi prostori se vrtijo okoli atrija – glavnega prostora hiše. Vsaka soba je postavljena tako, da omogoča prehod skozi hišo in orientacijo proti atriju. Prehodnost med notranjostjo in zunanjostjo, odprtost prostora ter povezanost prostorov med seboj pomeni tudi povezanost in odprtost med ljudmi. 

»The movement between rooms is as important as the rooms themselves; and its arrangement has as much effect on social interaction in the rooms, as the interiors of the rooms.« FLOW THROUGH ROOMS / C. Alexander: A Pattern Language 

Andrea Šundovska
Katja Struna