VSE SE ZAČNE NA VZHODU

kopališče na Melju

Ana Škrbec

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Maribor je mesto, ki je že od nekdaj tesno povezano z reko Dravo. Ob njej se je širilo, raslo in razvijalo. Poleg številnih prednosti, ki jih vsakdanjemu življenju prinaša bližina reke, pa lahko na obravnavem območju opazimo tudi njene ‘slabosti’. Območje se nahaja na dvignjeni brežini, nasipu, ki je bil ustvarjen za preprečevanje poplav, regulacijo reke pa še dodatno omogoča jez hidroelektrarne, ki se nahaja v neposredni bližini lokacije.

Kljub temu, da lokacija na robu starega industrijskega središča Melje sprva deluje degradirano, kmalu razkrije svoje številne kvalitete in zanimivosti. Lokacija se nahaja na skrajno vzhodni točki mesta in skupaj z visokim Meljskim hribom tvori vhod v Maribor. Neposredno jo zaznamujejo bližina reke, geometrija jezu in pa masa brežine, na kateri se nahaja.

Pri zasnovi koncepta svojega kopališča sem poleg robnih pogojev premišljevala tudi o vodi sami in kako jo doživljamo v različnih razsežnostih, oblikah, ambientih. Glavno misel mojega celotnega projekta predstavlja pot. Zasnovala sem dva (na prvi pogled ločena) kubusa, ki zrasteta iz brežine in s svojo višino skupaj z Meljskim hribom tvorita vstopno točko v mesto. Odzivata se tudi na močno geometrijo jezu, na katero sta postavljena pravokotno in se s tem z njim povežeta. Obiskovalec se po objektu in njegovi okolici premika predvsem vzporedno z rek, proti vzhodu, po dolgih poteh, ki mu postopoma odkrivajo nove poglede. Lahko se sprehodi po klančini, kjer se mu na koncu odpre pogled na reko Dravo. Lahko pa se sprehodi skozi objekt in doživi kopališče preko različnih ambientov, na koncu pa prispe na vrh razgledne pločadi z bazenom, kjer lahko v jutranjih urah v miru doživi sončni vzhod.

Obliko stavbe sem izpeljala iz obstoječe plastnice in tako dosegla , da umeščeni objekt deluje kot razgledna točka na koncu doline. Obravnavala sem elemente vode, poti in pogledov. Odločila sem se, da ustvarim nov naravni bazen, saj omogoča naravni način prečiščevanja kopališke vode. Voda pa kroži z pomočjo pritoka izvira na tem območju in odtoka v Dravo. Poti sem preoblikovala na način, da obstoječo pot čisto ob Dravi, preusmerim čez objekt. Na ta način pa dobim veliko različnih pogledov, ki so bistvo odprte ozelenjene strehe.  

Objekt je namenjen obiskovalcem in mimoidočim. Ponuja del čajnice ob bližini vode in zelenja v srcu Studencev, javno kopališče in kopanje v jezeru ter plačljiv intimen naravni bazen.  

Avtor projekta