Mariborska tekstilna tovarna – praznine

Ana Škrbec, Kim Širec, Matic Uranič, Nina Umer

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Na primeru Mariborske tekstilne tovarne – MTT smo se ukvarjali z odnosom med polnim in praznim prostorom znotraj industrijskega kompleksa in s strukturo, ki oblikuje praznine. 

Analizo praznin smo najprej obravnavali na večjem merilu. Na širši  situaciji smo skozi shemo polno-prazno raziskali zgodovino gradnje tovarne. V njenih začetkih je bilo praznega in nepozidanega prostora veliko. Praznina se je raztezala povsod. Z dograditvijo tovarne se praznine manjšajo in postanejo neizkoriščen ostanek gosto pozidanih novih objektov. Praznine se zato povezujejo v ulice in manjše trge, ki se postopoma izoblikujejo v razvejan sistem javnih in poljavnih prostorov. 

Iz večjega merila smo analizo premaknili tudi na manjše merilo. Na ravni tlorisa tovarne MTT smo obravnavali praznino v ogromnih halah, kjer se prostor razteza v neskončnost. Strukturo, ki definira ovoj raziskujemo s tremi značilnimi prereznimi aksonometrijami, ki prikažejo praznine v prostoru pod streho tovarne. Lahkotnost in transparentnost strehe poudarja svetloba. 

Julija Štrancar
Alanis Štrukelj, Mija Starc, Maja Kobal