NA TERASAH

kopališče pod Meljskim hribom

Nina Umer

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Maribor je nastal ob reki Dravi, ki je na različne načine pripomogla k razvoju mesta. Leta 1964 so na Dravi zgradili jez za potrebe hidroelektrarne. Pred poplavljanjem Drave je bilo treba zaščititi Melje, zato so naredili nasip, ki pa zamejuje pogled na Dravo in ljudem odvzame stik z vodo.
Ta problem sem vzela za osnovo svojega projekta. Spraševala sem se kako ljudem vrnit stik z Dravo oziroma z vodo samo. Zato nasip na izbrani lokaciji pod Meljskim hribom, izkoristim za terasasto vzpenjanje kopališča do Drave. S kopališčem želim poudariti pomen vode za ljudi. Kopanje bi namenila otrokom in njihovim staršem, kjer se lahko učijo plavati, okrevajo po poškodbah z vodno terapijo, ter odkrivajo druge zdravilne učinke vode. Lokacija je tudi začetek Maribora in stičišče kolesarskih ter sprehajalnih poti, zato se na najvišji terasi nahaja lokal namenjen širši javnosti.
Iz same lokacije sem črpala referenco za terase in strehe. Terase in stene, ki se dvigajo iz njih se navezujejo na jez. Lahkotne strehe pa se s svojo obliko navezujejo na industrijsko dediščino Melja.