TAMov blok – kvalitete stanovanjskega bivanja

Julija Štrancar

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Tovarna avtomobilov Maribor je bilo uspešno jugoslovansko podjetje za proizvajanje komercialnih vozil. V razcvetu leta 1956 so arhitektu Dušanu Černiču naročili projektiranje bloka za delavce. V petih nadstropjih je 14 prijetnih stanovanjskih enot.  

Soseska ob ulici Moše Pijade se je vzpostavljala postopoma, vendar vseskozi z mislijo na kvalitetno bivanje ob veliki količini zelenih površin. Zanimivo je dejstvo, da jih še danes kljub vsem prenovam tirov in parkirnih hiš na prebivalca pripada 19,5m2. 

Tipologija stanovanj je izjemno humana, z dvostransko orientacijo predstavljajo dober standard. Vsak set balkonov na treh fasadah se pri strani zaključi z perforirano steno iz opeke, ki hkrati ščiti in odpira balkonske površine. Z Marseillskim brutalističnim blokom se sklada v geometrizirani fasadi, stebri v pritličju in preprosti tlorisni obliki. Christian Chironi v svojih projektih poziva arhitekturo in politiko gradbeništva, naj dejavno sodelujeta in razmišljata o novih in cenovno ugodnih stanovanjskih rešitvah. Obravnava zgradbo Unité d’habitation, ki spoštuje ideje funkcionalnosti, ki jih najdemo tudi na morski plovbi. Izhajajoč iz te podrobnosti se Chironi odpravi na potovanje po domovih, ponovno vzpostavi povezave, gostoljubje in posveti posebno pozornost vprašanjem današnjega časa. Unité in enako pri bloku TAM, je blok tako kot ladja usmerjen po poti življenja. 

Ana Škrbec, Kim Širec, Matic Uranič, Nina Umer