ČEZ TIRE V VRT

oživljanje območja ob železnici na Studencih

Urša Uhan

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Prostor ob Koroškem kolodvoru na Studencih zaznamuje železnica, ki po eni strani Maribor povezuje s širšim svetom, po drugi strani pa prostor deli na dva nepovezana dela. Tiri prostoru dajajo identiteto, a hkrati ustvarjajo bariero med severnim in južnim delom Studencev. Zato želim s svojo intervencijo prostor povezati, oživeti in poudariti njegove potenciale.

Prostor kreirata stavbi Koroškega kolodvora na severu in hale nekdanjih železničarskih delavnic na jugu, ki dobita nov program. Kolodvor dobi program hotela, ki nadaljuje niz novih stanovanjskih volumnov ob Valvasorjevi cesti. Halam železničarskih delavnic pustim le obstoječo konstrukcijo in prostor spremenim v rastlinjak z 1 ha obdelovalnih površin. Vse volumne povežem preko ploščadi, ki te dvigne nad tire, nad vlak, kjer se odpirajo pogledi na mesto in na Pohorje. Ustvarim trg na višini, prostor za druženje, ki te povabi, da vstopiš v vrt, ki se razrašča v halah nekdanjih železničarskih delavnic. Tu se na ploščad primejo novi volumni s prostorom za coworking, ki tako kot nekdaj vlaki sedaj oni počivajo v ogromnih halah.

Tako nekdaj živ, a sedaj pozabljen prostor ponolno oživim. Z dvignjeno ploščadjo nad tiri dosežem, da železnice ne dojemamo več kot bariero, kot nevarnost, ki se jo moramo izogibati, ampak metaforično prav ona postane prostor za druženje, ki poveže ljudi, poveže sever z jugom in poveže majhen košček Studencev s preostalim svetom.