OD VZHODA DO ZAHODA

Regeneracija starega vaškega jedra Studencev

Domen Cirar

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Staro jedro Studencev je prav poseben del Maribora, ne le zaradi svoje vaške podobe ter pestre zgodovine, temveč tudi zaradi svoje lege, ki je edinstvena. Z juga je omejen z Ruško in Valvazorjevo cesto, s severne strani pa s strmim bregom Drave.

S svojim projektom ne predvidevam gradnje arhitekture, ki bi s svojo prisotnostjo v prostoru prevzela nase vso pozornost, saj le ta pripada obstoječim dominantam, kakršne so cerkev, kapucinski samostan, park trikotne oblike ter posamezna še neokrnjene kmečke hiše. S svojim posegom želim nadgraditi in izčistiti obstoječe stanje do te mere, da bi staro vaško jedro ponovno zaživelo v obliki pomembnega lokalnega vozlišča ter hkrati približati območju Dravo ter njen levi breg. Prav tako vnašam program, ki trenutno manjka na obravnavnem območju in je nujno potreben, da se ponovno oživi duh skupnosti in se spodbudi medsebojno povezovanje prebivalcev; manjšo večnamensko dvorano, kulturni dom, trgovino, gostilno, nadkrito tržnico ter razširjene prostore obstoječe knjižnice v nekdanjem samostanu.

Oblika objekta sledi naravnim danostim ter vaškemu značaju okolice; s svojo podolgovatostjo spremlja Dravo vzdolž brega in tako povezuje skrajne točke na zahodu in vzhodu z njunima značilnima pogledoma, s proporci višine in širine sledi značaju cerkve, po svoji tlorisni zasnovi pa deluje bolj fragmentiran, da se lahko približa drobnemu merilu svojega konteksta in deluje bolj človeško.