OD INDUSTRIJE DO DRAVE

kulturni center kot del revitalizacije Melja

Kim Širec

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Cilj projekta je ozavestiti prebivalce Melja o danosti, ki zaobjema južno stran tega postindustrijskega naselja, hkrati pa z njeno pomočjo prikazati Melje kot prostor novih priložnosti. Govorim o Dravi.
Za koncept je bila ključnega pomena rušitev večje industrijske hale, saj sem s tem omogočila povezavo obravnavanega obstoječega objekta, nove intervencije in reke. Sam koncept sestoji iz treh osnovnih faz, kjer v 1. podaljšam brežino Drave v notranjost, v 2. podaljšam obstoječo halo, ter v 3. fazi vstavim nove volumne in ploščad, ki hkrati deluje kot podaljšek zunanjega terena.
Nova, navzven velika struktura uravnoteži obstoječe meljske hale, vzpostavi neposreden stik z Dravo in Meljem, navznoter pa sestoji iz mikroambientov, ki pa so povezani z velikopoteznimi elementi tako, da interier še vedno deluje kot celota.
K dinamiki celotnega prostora pripomore tudi nova kritina, ki s svojimi dvigi in spusti ustvari višinska nihanja skozi objekt, ob enem pa uteleša doživetje poti skozi celotni prostor. Tako tudi streha poleg klančin deluje kot povezovalni element.