Stroji in voda

Matija Nahtigal

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 
Alanis Štrukelj, Mija Starc, Maja Kobal
Nina Dolar, Nik Šimetić