MODULARNI STUDENCI

preplet bivanja in javnih površin

Tilen Šmid

mentor: prof. Maruša Zorec 
asistent: doc. Uroš Rustja 
sodelavca: Andraž Keršič, Tadej Bolta 
demonstratorja: Matija Nahtigal, Elija Štader 

Obravnavana lokacija je del predela Maribora z imenom Studenci in se nahaja na levem bregu Drave v bližini starega mestnega jedra. Reka na severu in železnica na jugu skupaj predstavljata dve prostorski barieri, med kateri je ujeta lokacija, ki je trenutno degradirana zaradi neizrabljenih zelenih površin in zazidave, ki ne sovpada z nizkim kontekstualnim merilom. 

 Zaradi prepoznane utesnjenosti in neurejenosti se predvidi omehčanje strani proti Dravi v obliki nadaljevanja zelenja z levega brega na območje. Zazidavo na lokaciji se nadomesti z dvema novima tipologijama z izjemo obodne, ki se ohrani. Poleg tega vzpostavi tudi trge z različnimi javnimi programi, ki označujejo posamično tkivo, ki omogoča orientiranje in prepoznavnost v prostoru ter tvori srce javnega dogajanja. 

 Nova stanovanjska zazidava se materializira v obliki dvonadstropnih vrstnih hiš in pritličnih atrijskih hiš, ki so zasnovane na modularni mreži. Nosilno konstrukcijo predstavljajo opečnati zidovi, na katere nalegajo opečnati banjasti oboki z jeklenimi nosilci, ki še dodatno obogatijo notranjščino enot. Stanovanja se med seboj zamikajo za en modul, kar omogoča večjo osvetljenost z naravno svetlobo in tudi, z urbanističnega vidika, tvorjenje raznolikih in razgibanih javnih površin.